2013.09.034 สัญลักษณ์มือกับการใช้เครนไฟฟ้า

Last updated: 10 ม.ค. 2561  |  33390 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

 
 


วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)

พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า

"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"


 

 

สวัสดีค่ะ ลูกค้า ทุก ๆ ท่าน

             พบกันกับดิฉันและข่าวสารต่าง ๆ สำหรับ เดือน กันยายน 2556 เช่นเคย  ซึ่งในเดือนนี้มีวันสำคัญวันหนึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต(เสียชีวิต) ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระศรีสวริทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2434 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดช ในเบื้องต้น ได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี จากนั้นเสด็จกลับมารับราชการทหารเรือ ต่อมาทรงมีอาการประชวรเรื้อรัง ไม่สามารถรับราชการหนักได้ ประกอบกับทรงสนพระทัย ในกิจการทางด้านการแพทย์ จึงทรงอุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุข และวิชาแพทย์ณประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และ ปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หลังจากเสด็จกลับเมืองไทย พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมากมาย

ด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ที่เคยได้รับพระกรุณาในด้านต่างๆจากพระองค์ จึงได้รวบรวมเงินจัดสร้างพระรูปประดิษฐานไว้ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้าง มีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นผู้ควบคุม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงกระทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2493 และ ในวันที่ 24 กันยายนปีเดียวกันนี้เอง นักศึกษาแพทย์ได้ริเริ่มจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระรูป อ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และทางคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วย ศิริราชพยาบาล ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ให้ยึดถือเอาวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระองค์ โดยให้ชื่อว่า วันมหิดล และงานวันมหิดลได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2499 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และ การนำพวงมาลาไปสักการะที่พระรูป

 
 
          สำหรับในเดือนนี้ ทางบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาพชุดสัญลักษณ์มือ ที่ใช้ในการสื่อสารสั่งงานประสานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่กำลังควบคุมบังคับรอกและเครนไฟฟ้าเคลื่อนที่ กับผู้ควบคุมในการจัดวางวัตถุลงบนตำแหน่งในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งลักษณะการทำงานประสานกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อร่วมกันบังคับควบคุมการใช้เครนไฟฟ้าวิธีนี้อาจเกิดขึ้นได้กับลักษณะงานที่มีความจำเป็นเฉพาะ หรืองานที่มีความสำคัญมาก หรืองานที่มีการยกวัตถุมีความอันตรายซึ่งต้องทำงานประสานกันด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด หรือเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่บดบังผู้ควบคุมรอกและเครนไฟฟ้าที่กำลังยกทำให้ไม่สามารถมองเห็นทั่วพื้นที่ที่กำลังทำงานทั้งหมดได้ถนัดนัก หรือใช้ทำงานในกรณีผู้ควบคุมเครนไฟฟ้าไม่สามารถยืนอยู่ใกล้ชิดกับวัตถุที่กำลังยกซึ่งอาจทำงานอยู่ในห้องควบคุมมิดชิดซึ่งอาจจะต้องใช้ชุดอุปกรณ์พิเศษบังคับสั่งงานหรือใช้ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานในระยะทางที่ไกล หรือลักษณะที่ผู้ควบคุมเครนไฟฟ้าอาจอยู่บนที่สูงหรืออยู่ในห้องกระเช้าที่ติดตั้งอยู่บนชุดคานเครนซึ่งทำให้มองเห็นและได้ยินเสียงไม่ถนัด จึงจำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์มือในการสื่อสารกัน ซึ่งสัญลักษณ์มือที่เรากำลังจะแนะนำนี้ เป็นท่าทางมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติใช้เหมือนกันทั่วโลก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำให้ลูกค้า และผู้ใช้งานรอกและเครนไฟฟ้าทุกคนได้เรียนรู้ไว้บ้าง เพื่อใช้ในการสื่อสารกันด้วยวิธีการเดียวกันที่ถูกต้อง และเป็นวิธีที่ต้องใช้เป็นคำสั่งเหมือนกันด้วยท่าทางที่เป็นมาตรฐาน

              ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูภาพชุดสัญลักษณ์มือที่บริษัท ไทแทนเครน ของเราสร้างขึ้นให้มีความถูกต้องชัดเจน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้ในการสั่งงานบังคับควบคุมกับรอกและเครนไฟฟ้าด้านล่างกันเลยค่ะ


 
               สำหรับลูกค้าทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในการทำงานของพนักงานทุกคนให้มีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งทางบริษัท ไทแทนเครน ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราได้พยายามพัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นทุกวัน ซึ่งเรายังไม่หยุดเพียงเท่านั้น เรายังได้พัฒนาสร้างภาพชุด "ข้อบังคับ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล" เพื่อแบ่งปันให้กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสามารถช่วยให้ลูกค้าทุกท่านได้เกิดความเป็นประโยชน์นำไปใช้ติดประกาศเพื่อแนะนำบังคับให้พนักงานทุกคนในองกรณ์ของท่าน ตระนักและเห็นความสำคัญในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานกันทุกคน
                    
                ลูกค้าทุกท่านที่สนใจภาพของบริษัท ไทแทนเครน ที่เราได้พัฒนาสร้างขึ้นมาเหล่านี้ หากท่านต้องการไฟล์ภาพที่ละเอียดเพื่อนำไปพิมพ์ภาพขนาดใหญ่  ท่านสามารถติดต่อมาที่ดิฉัน นส. โสรยา เดชรักษา ทาง E-mail : titancrane@live.com หรือทางโทรศัพท์ : 038-571-666 ติดต่อมาที่ดิฉัน โสรยา เพื่อขอไฟล์ภาพได้โดยตรงเลยค่ะ 
 
 
 
       บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนสั่งซื้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอยืนยันว่าเราได้ตั้งใจผลิตสินค้าทุกชิ้นของเราเพื่อให้มีคุณภาพดีที่สุด และทำการบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านด้วยความรวดเร็ว และทำงานอย่างดีถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการของเราตลอดไปค่ะ แล้วดิฉันจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนตุลาคม สวัสดีค่ะ
 
 

 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้