2011.01.004 แนะนำเครนไฟฟ้าประเภทต่างๆ

Last updated: Jan 10, 2018  |  13854 จำนวนผู้เข้าชม  |  Titan Crane E-NEWS


เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2554
ขออำนวยพรด้วยความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่านที่ร่วมสนุบสนุนกิจการ
ของเราด้วยดีตลอดมา
ให้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 
คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ได้ก่อตั้งกิจการมากว่า 14 ปี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540  บริษัท เราบริการรับออกแบบ ผลิต และประกอบเครนในโรงงานที่ทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ในการผลิตเครนเหนือศีรษะ เครนสนามขาสูง เครน วิ่งตามผนัง และเครนแขนยื่นหมุน ทั้งแบบมาตรฐาน และแบบสำหรับการใช้งานพิเศษเฉพาะด้าน

     สำหรับข่าวฉบับแรกของปี 2554 นี้ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอแนะนำลักษณะการใช้งานและความเหมาะสมของเครนที่ใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเครนไฟฟ้าประเภทต่างๆ ออกเป็น 10 ประเภทด้วยกันดังนี้
 
เครนไฟฟ้าประเภทต่างๆ
 
OVERHEAD CRANES : SINGLE GIRDER
เครนเหนือศีรษะ : แบบคานเดี่ยว
  OVERHEAD CRANES : DOUBLE GIRDER
เครนเหนือศีรษะ : แบบคานคู่
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้กับ
อุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่หนักมาก ซึ่งควรมี
ความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6-25 เมตรและควรมีน้ำหนัก
ยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งมี
รอกไฟฟ้า สำหรับเครนแบบคานเดี่ยวที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับใช้งานแขวนประกอบกับเครนชนิดนี้
อ่านต่อ>>
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ซึ่งควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10-30 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานคู่ที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับใช้งานวางบนเครนแบบคานคู่
 อ่านต่อ>>
GANTRY CRANES : SINGLE GIRDER
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง : แบบคานเดี่ยว 
  GANTRY CRANES : DOUBLE GIRDER
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง : แบบคานคู่
 
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่มากนัก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6-20 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานเดี่ยว
อ่านต่อ>>
 
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้งสำหรัลโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10-30 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานคู่
อ่านต่อ>>
SEMI GANTRY CRANES : SINGLE GIRDER
เครนสนามขาสูงข้างเดียว : แบบคานเดี่ยว
  SEMI GANTRY CRANES : DOUBLE GIRDER
เครนสนามขาสูงข้างเดียว : แบบคานคู่
 
เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้าน-ข้าง นอกตัวอาคารโรงงานหรือใช้ติดตั้งในร่มโดยติดตั้งรางวิ่งชั่นบนไว้ที่เสาด้านข้าง-ในตัวอาคารโรงงานหรือผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครนในโรงงานเป็น 2 ระดับได้อีกด้วยโดยใช้ติดตั้งชุดเครนเหนือศีรษะ เพื่อทำงานเฉพาะกับเครื่องจักร 
อ่านต่อ>>
 
เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มภายในตัวอาคารโรงงาน มีคุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงขาเดียว แบบคานเดี่ยว และในกรณีที่ต้องการออกแบบคานคู่ เพราะผู้ใช้งานต้องกาประสิทธิภาพในการยกวัตถุและสินค้าที่หนักกว่า และพื้นที่ใช้งานที่กว้างกว่า
อ่านต่อ>>
PILLAR JIB CRANES
เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน
  WALL JIB CRANES
เครนติดผนังยื่นแขนหมุน
 
เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน  มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครนซึ่งการออกแบบเครนชนิดนี้ต้องคิดถึงความต้องการ4ประการ 1.ขนาดน้ำหนักยก 2.ระยะความสูง 3.ระยะแขนยื่น 4. ระยะรัศมีของวงแขนหมุนและสิ่งสำคัญในการติดตั้งต้องเตรียมฐานรากเพื่อรองรับเครนตั้งเสาให้แข็งแรง
อ่านต่อ>>
 
เครนติดผนังยื่นแขนหมุน มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้เสาของอาคารโรงงาน เป็นตัวยึดโครงสร้าง เพื่อให้แขนหมุนเท่านั้น สำหรับโรงงานที่เหมาะกับเครนชนิดนี้ต้องมีความแข็งแรง เหมาะสมไม่อ่อนโยกตัวได้
อ่านต่อ>>
WALL CRANES
เครนติดผนังยื่นยก
  UNDERHUNG CRANES
เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
 
เครนติดผนังยื่นแขนยก มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างผนังตัวอาคารโรงงาน ซึ่งแตกต่างกับเครนติดผนังยื่นแขนหมุนที่สามารถทำงานได้เฉพาะบริเวณเสาที่ยึดติดเท่านั้น และมีลักษณะแตกต่างกับเครนสนามขาสูงข้างเดียว ตรงที่เครนสนามขาสูงข้างเดียวมีขาเครนข้างหนึ่งวิ่งบนรางด้านบนติดกับเสาโรงงาน
อ่านต่อ>>
 
เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง สามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่ ตามความเหมาะสมด้านการใช้งานเกี่ยวกับการยกน้ำหนัก และความกว้างในตัวอาคารโรงงาน ดังที่ได้กล่าวอธิบายไว้แล้วในส่วนของเครนเหนือศีรษะ ที่วิ่งด้านบนรางวิ่ง แต่สำหรับความแตกต่างกันที่ต้องนำเครนเหนือศีรษะลงมาแขวนวิ่งใต้ราง 
อ่านต่อ>>
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และความพร้อมด้านบริการหลังการขายจะได้มีโอกาสได้บริการท่านอีก
    
     หากท่านต้องการให้นำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขายเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของท่าน กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3857-1666-9 ต่อ 25  มือถือ 08-1867-0418  โทรสาร 0-3857-1665 หรือ e-mail :
titancrane@live.com 
 
 

 Titan Crane Company 1/19  M.1,  Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao  24180 (Thailand)
Tel. 0-3857-1666 - 9     Fax. 0-3857-1665
E-mail  : 
titancrane@live.com
www.titancrane.co.th