รอกไฟฟ้า

Last updated: 12 มี.ค. 2563  |  37586 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
 
เป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการสร้างแรงบิดแกนหมุนชุดเพลามอเตอร์ส่งกำลังไปให้กับชุดเกียร์ทดรอบ เพื่อเพิ่มแรงบิดส่งต่อไปยังแกนม้วนโซ่/สลิง และทดรอบโซ่/สลิงเพิ่มกำลังการยกน้ำหนักอีกครั้ง โดยผ่านชุดมูเล่ย์บน และล่าง  ซึ่งยึดติดกับชุดตะขอเกี่ยวเพื่อแขวนชุดอุปกรณ์ในการยกชนิดต่างๆ สำหรับวิธีการคอนโทรลสั่งรอกไฟฟ้าทำงานยกขึ้น-ลง  และหยุดการทำงานนั้น ง่ายมากด้วยการใช้ตู้ไฟ  และชุดอุปกรณ์แมคเนติกผ่านกระแสไฟฟ้าในการคอนโทรลสั่งงานด้วยสวิทช์คอนโทรลมือถือ  หรือใช้ชุดรีโมทสั่งงานแบบไร้สายไฟก็ได้  ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก ช่วยผ่อนแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักได้มากกว่า และมีความปลอดภัยสำหรับการทำงาน  และสำหรับผู้ใช้งานมากกว่ารอกทดแรงที่ใช้แรงกำลังคนทำงานแบบเก่ามาก