อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแนวขวาง

Last updated: 15 ก.ย. 2553  |  33599 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับต่อติดตั้งแขวนสายไฟต่างๆ   ตามแนวขวางเพื่อติดตั้งบนชุดคานเครน  หรือรางวิ่งเครน  ที่ใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า  และคอนโทรลสั่งการทำงานต่างๆ  ให้ชุดรอกไฟฟ้าทำงานยกวัตถุขึ้น-ลง  และเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา  ตามแนวคานเครน  หรือให้ชุดคานเครนพร้อมชุดขับเคลื่อนที่  ตามแนวยาวหน้า-หลัง  โรงงานบนรางวิ่งเครนได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย  โดยอุปกรณ์ต่างๆ  สามารถติดตั้งได้ง่าย ด้วยระบบ  Plug & Socket  จึงทำให้สามารถประกอบติดตั้ง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า  และกระแสไฟคอนโทรลให้ใช้งานได้ง่าย    และเหมาะสมกับรอกและเครนไฟฟ้าทุกชนิด   เพราะอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ทุกชิ้นถูกออกแบบให้มีความง่าย  สะดวก  และหลากหลายในการยึดติดตั้งกับโครงสร้างประเภทคาน   และรางวิ่งต่างๆ   เพื่อพาชุดสายไฟและอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปพร้อมกับชุดขับเคลื่อนรอก  และเครนไฟฟ้าชนิดต่างๆ