New Projects of Cranes in Thailand

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 33 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 90 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 10 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 28 เมตร ระยะยก : สูง 8 เมตร รางวิ่ง : ยาว 133 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 3.2+3.2 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 17 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 100 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 35 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 15 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 162 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 30 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 24 เมตร ระยะยก : สูง 9 เมตร รางวิ่ง : ยาว 255 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 33 เมตร ระยะยก : สูง 6.5 เมตร รางวิ่ง : ยาว 60 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 21 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 162 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 25 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 20 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 120 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 25 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 12 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 60 เมตร

"ไทแทน" เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 1 ตัน แขนยื่น : ยาว 5 เมตร หมุน : 180 องศา ระยะยก : สูง 5 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูง 2 ข้าง รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 18 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 83 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูง รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 20 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 30 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 120 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูงเพิ่มแขนยื่น รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 25 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 28+5 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 54 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูงข้างเดียว เพิ่มแขนยื่น รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 10 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 8+3.5 เมตร ระยะยก : สูง 8 เมตร รางวิ่ง : ยาว 36 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูงข้างเดียว รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 18 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 83 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 26 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 72 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 20 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 20 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 52 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 16 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 18 เมตร ระยะยก : สูง 13 เมตร รางวิ่ง : -

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 16 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 14 เมตร ระยะยก : สูง 8 เมตร รางวิ่ง : ยาว 35 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 12.5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 20 เมตร ระยะยก : สูง 8 เมตร รางวิ่ง : ยาว 40 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 16 เมตร ระยะยก : สูง 6.5 เมตร รางวิ่ง : ยาว 72 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 7 เมตร ระยะยก : สูง 6.5 เมตร รางวิ่ง : ยาว 48 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 8 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 10 เมตร ระยะยก : สูง 8 เมตร รางวิ่ง : ยาว 25 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 10 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 6 เมตร ระยะยก : สูง 8 เมตร รางวิ่ง : ยาว 41 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 8 เมตร ระยะยก : สูง 10 เมตร รางวิ่ง : ยาว 32 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 10 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 12 เมตร ระยะยก : สูง 20 เมตร รางวิ่ง : ยาว 64 เมตร

"ไทแทน" เครนสนามขาสูง 2 ข้าง รูปแบบ : เครนแบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก : 5 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 10 เมตร ระยะยก : สูง 15 เมตร รางวิ่ง : ยาว 55 เมตร

"ไทแทน" เครนเหนือศีรษะ รูปแบบ : เครนแบบคานคู่ น้ำหนักยก : 10 ตัน ระยะกว้าง : กว้าง 12 เมตร ระยะยก : สูง 20 เมตร รางวิ่ง : ยาว 64 เมตร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้