เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว นำ้หนักยก 8 ตัน กว้าง 10 เมตร ยกสูง 8 เมตร รางวิ่งยาว 25 เมตร

Last updated: 2020-12-21  |  3350 จำนวนผู้เข้าชม  |