เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว นำ้หนักยก 8 ตัน กว้าง 10 เมตร ยกสูง 8 เมตร รางวิ่งยาว 25 เมตร

Last updated: 21 ธ.ค. 2563  |  3561 จำนวนผู้เข้าชม  |