เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ นำ้หนักยก 16 ตัน กว้าง 16 เมตร ระยะยกสูง 13 เมตร

Last updated: 2020-12-21  |  7967 จำนวนผู้เข้าชม  |