เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว น้ำหนักยก 5 ตัน กว้าง 21 เมตร ยกสูง 10 เมตร รางวิ่ง 162 เมตร

Last updated: 2020-12-21  |  7945 จำนวนผู้เข้าชม  |