เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยวน้ำหนักยก 3.2+3.2 ตัน กว้าง 17 เมตร ยกสูง 10 เมตร รางวิ่งยาว 100 เมตร

Last updated: 2020-12-21  |  12780 จำนวนผู้เข้าชม  |