โครงการส่งประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ

        บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอเรียนเชิญลูกค้า ประชาชนทั่วไป และพนักงานของบริษัทลูกค้าทุกคน ร่วมสนุกในโครงการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับรอก และเครนไฟฟ้า ของบริษัท ไทแทน เครน ที่ทุกคนได้พบเห็นในโรงงานของตนเอง หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในระหว่างการผลิต กำลังขนส่งบนถนน กำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งที่โรงงานของลูกค้า...