2019.01.101 แนะนำเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายเขต 1 เขต 5 และเขต 6

Last updated: 10 Jan 2018  |  974 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
สวัสดีครับ ลูกค้าทุกท่าน พบกันเหมือนเช่นเคยครับ
                 ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2562 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ Happy New Year 2019 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่หลายๆคนคงชอบที่จะได้หยุดหลายๆวัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปี ทราบหรือไม่ครับว่าทำไม วันปีใหม่ไทยจึงเปลี่ยนจาก 1 เมษายนเป็น 1 มกราคม วันนี้เรามาไขข้อสงสัยนี้ไปพร้อมๆกันครับ
ความหมายของวันขึ้นปีใหม่
       วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
 รั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น "ปีใหม่" จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน 
 หรือ 1 ปี
    
 เหตุผลที่เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จาก 1 เมษายน เป็น 1 มกราคม
      วันขึ้นปีใหม่ของไทย ในอดีตเป็นวันที่ 1 เมษายนของทุกๆปี ต่อมาก็ได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยมี หลวงวิจิตร วาทการ เป็นประธานคณะกรรมการ และที่ประชุมก็ได้มีมติเป็น
 เอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 ในวันที่ 24 ธันวาคม ในสมัยคณะรัฐบาลของ จอมพล ป. 
 พิบูลสงคราม โดยเหตุผลสำคัญก็คือ
- เป็นการไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาในด้านการนับวันเดือนและการ
  ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ
- เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมศาสนาพุทธ
- ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก
- เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย


    ตั้งแต่นั้นมา วันขึ้นปีใหม่ของไทยจึงตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี 
เหมือนดังเช่นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

 
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล และรูปภาพ www.kapook.com
         
             
                                                                                                                                                    

     แนะนำ เจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย 3 ท่าน ประจำ 3 เขตการขาย

 
                   คอลัมน์นี้ ผมจะมาแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านได้ทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายไฟแรงสามท่าน 
ได้แก่ 
คุณศิวัช หริ่มสืบ คุณขจรเกียรติ พุ่มพวง และคุณทิวัตถ์ ก่องนอก กันครับ ลูกค้าหลายๆท่านอาจได้พบเจอกันมาบ้าง หรือบางท่านอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้ว เรามาทำความรู้จักกับทั้งสามท่านกันเลยดีกว่าครับ                         คุณศิวัช หริ่มสืบ
 
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย เขต 6 
 
เกิดเมื่อ 
27/08/2535
 
เริ่มงาน 
มกราคม 2559
 
อุปนิสัย
• ร่าเริง
• เป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่าย
• ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ตลอดเวลา
• ขยันอดทนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 
คติประจำใจ
ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 
เป้าหมายการทำงาน
          ขยายการตลาดให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่แนะนำสิ้นค้าและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครนไฟฟ้าแก่ลูกค้าปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาของลูกค้าให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดผลักดันยอดขายตามเป้าที่วางไว้
          
ประวัติการอบรม
 ISO 9001:2015 Internal Auditor
 ข้อกำหนด ISO  90001:2015
 เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
• การขายยั่งยืน แบบ 360 องศา
 
วิสัยทัศน์
         มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการทั้งก่อนและหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น เน้นความการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกค้ารวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าได้ ใส่ใจในเรื่องคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน
         
ติดต่อ   
คุณศิวัช หริ่มสืบ
Sale Executive Aerea 6
Tel : 063-373-9406
E-Mail : titancrane.se6@gmail.com
 
 
                                                                                             
 
                      ​    
คุณขจรเกียรติ พุ่มพวง
 
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย เขต 1
 
เกิดเมื่อ
06/07/2535
 
เริ่มงาน 
ตุลาคม 2560
 
อุปนิสัย
เป็นคนอ่อนโยนนอบน้อม
เห็นใจในความเดือดร้อนของผู้อื่น
ชอบความท้าทาย
สนุกกับการทำงาน
 
คติประจำใจ
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
 
เป้าหมายการทำงาน
         สร้างฐานลูกค้าและทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและบริการของ ไทแทน เครน ให้ได้มากที่สุด และทำยอดขายให้ได้
ตามเป้าหมายให้ได้ในทุกๆปี ร่วมมือผลักดันเขตการขายเขต 1 ให้บรรลุเป้าหมายการขายตามที่ตั้งไว้ 
         เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นและเอื้อต่อการทำงานในด้านเครนไฟฟ้า พัฒนาทักษะความรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็น
บุคลากรคุณภาพขององค์กรต่อไป
 
ประวัติการอบรม
 การขายแบบยั่งยืน 360 องศา
 เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น
 
วิสัยทัศน์
        การจะมียอดขายได้นั้นจำเป็นต้องมีฐานลูกค้าและยอดการเสนอราคาเสียก่อน ดังนั้นการเข้าพบเพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เร่งสร้างความเชื่อมั่น เพื่อผลักดันธุรกิจให้ยั่งยืน
         
ติดต่อ   
คุณขจรเกียรติ พุ่มพวง
Sale Executive Aerea 1
Tel : 063-373-9401
E-Mail : titancrane.se1@gmail.com
                         
 
                     ​     
คุณทิวัตถ์ ก่องนอก
 
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย เขต 5
 
เกิดเมื่อ
26/10/2536
 
เริ่มงาน 
พฤศจิกายน 2561
 
อุปนิสัย
• มีจิตใจสงบนิ่ง
• เป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
• มีความนอบน้อม
• ซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่น
• แก้ไขปัญหาด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด
 
คติประจำใจ
เมื่อเจอเป้าหมายที่แน่นอนแล้ว จะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักเหนื่อย
 
เป้าหมายการทำงาน
                  เข้าพบและสานสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างตั้งใจและระเอียดถี่ถ้วน และศึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าและยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้งานเครนไฟฟ้าของ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด และบริษัทอื่นๆ
          
วิสัยทัศน์
       แบรนด์จะเป็นที่ยอมรับได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมอบอะไรดีๆให้กับลูกค้า และลูกค้าจะได้อะไรดีๆจากเรา นั้นหมายความว่าเราต้องพัฒนาตัวเองและผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในความเป็น (ไทแทน เครน ) ให้มากที่สุด และมากยิ่งๆขึ้นกว่าเดิมให้ได้
         
ติดต่อ   
คุณทิวัตถ์   ก่องนอก
Sale Executive Aerea 5
Tel : 063-373-9405
E-Mail : titancrane.se5@gmail.com
                         

    การแข่งขันกีฬาประจำปี ภายในบริษัท ไทแทนเครน

 
           คอลัมน์ต่อไปนี้ขอนำเสนอภาพเก็บตกงานแข่งขันกีฬาภายใน ของบริษัท ไทแทน เครน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี 
และคอลัมน์นี้เราจะนำภาพบรรยกาศความสุขในวันนั้นบางส่วนมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ
 
 

     ผลงานเครนไฟฟ้า ของเดือนที่ผ่านมา

 
           คอลัมน์สุดท้ายนี้ขอนำเสนอภาพผลงานเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเช่นเคยเหมือนทุกๆ เดือนครับ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของรอก และเครนไฟฟ้า ในแต่ละงานที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านครับ  และรูปภาพด้านล่างนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าบางส่วนของเดือนที่ผ่านมาครับ
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 3.2 ตัน ยกสูง 5 เมตร
กว้าง 18 เมตร วิ่งยาว 24 เมตร (จำนวน 2 ชุด)
(ติดตั้งที่ จังหวัดชลบุรี)
 
Semi gantry crane แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 3.2 ตัน ยกสูง 5 เมตร
กว้าง 20 เมตร วิ่งยาว 60 เมตร (จำนวน 1 ชุด)
(ติดตั้งที่ จังหวัดชลบุรี)
 
          บริษัท ไทแทน เครน ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับ ที่ได้ไว้วางใจ และให้โอกาส และสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าของทางบริษัท ไทแทน เครน ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปครับ
 
          ลูกค้าท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3898 9369-72 และแฟกซ์ 0 3898 9368 และอีเมลล์ titancrane@live.com ครับ
 
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครับ "สวัสดีครับ"
 
ศุภชัย     ชัยยะ
    Sale Manager 
Tel. 063-373-9601
Mail : titancrane.sm@gmail.com
                                            
 
TITAN'S GROUP COMPANY
   TITAN CRANE CO.,LTD.
   1/19  Moo 1  Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24180
   e-mail : titancrane@live.com
   web site : www.titancrane.co.th
   https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
                                                              

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้