2018.08.096 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครน

Last updated: 10 Jan 2018  |  16329 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สวัสดีครับ ลูกค้าทุกท่าน เดือนนี้ผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มานำเสนอเช่นเคยครับ
 
          และในเดือนสิงหาคมนี้ก็มีวันที่สำคัญอย่างวันวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม.. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลหว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขัน และ
หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 1สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"หลังจากนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพ.ศ.2528คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดงาน"สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"เป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่18-24 สิงหาคม


จุดประสงค์ของการจัดสัปดาห์วิทายาศาสตร์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อ
    การพัฒนาประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการนำวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา
    ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาศาสตร์นั้นมีความสำคัญมากต่อเราทุกๆ คน เพราะวิทยาศาตร์เป็นรากฐานของ
    ความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงเครนไฟฟ้าของเราก็เป็นหนึ่งในผลงานทางวิทยาศาตร์ ที่ทำให้
    งานยก และเคลื่อนย้ายของท่านมีความสะดวกสบาย และปลอดภัย
 
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและรูปภาพจาก www.kapook.com
                                      

   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครน

 
          เครนหรือในทางกกฎหมายเรียกว่า ปั้นจั่น ถือเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่ต้องมีการควมคุมการใช้งาน และในประเทศไทยเราก็มีกฎหมายที่มาควบคุมการใช้งานเหมือนกัน ที่ต้องมาควบคุมแบบก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานก็มีดังต่อไปนี้ โดยกฎหมายตัวแรก คือ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้
 
 
 
      และนี่ก็เป็นเนื้อสาระสำคัญบางส่วนจากในตัวกฎหมายนะครับ และมาดูที่ฏกหมายฉบับต่อไป ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการการใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ โดนมีเนื้อหาสาระดังนี้
 
 
          โดยเนื้อหาฉบับนี้จะเป็นการบอกถึงการเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกครับ ต่อไปจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการออกเอกสารความปลอดภัยของเครนเหนือศีรษะ(ปจ.1)นั่นคือประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่นโดยมีเนื้อหาดังนี้
 
 
          เนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการทดสอบเครนก่อนการใช้งานจริงครับ และต่อไปก็จะเป็นกฎหมายที่ดูแลในเรื่องผู้ใช้งานโดยตรงนั่นก็คือประกาศกรมสวัสดกิ ารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 
 
          และนี่ก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้งานเครน ทางพวกเราไทแทนเครนหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อ ลูกค้าทุกท่านะครับ
                              

   ผลงานเครนไฟฟ้า ของเดือนที่ผ่านมา

 
            คอลัมน์สุดท้ายนี้ขอนำเสนอภาพผลงานเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเช่นเคยเหมือนทุกๆ เดือนครับ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของรอก และเครนไฟฟ้า ในแต่ละงานที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านครับ  และรูปภาพด้านล่างนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าบางส่วนของเดือนที่ผ่านมาครับ
เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ ขนาดยกน้ำหนัก 2.5 ตัน ยกสูง 12 เมตร
กว้าง 37 เมตร วิ่งยาว 48 เมตร (จำนวน ชุด)
(ติดตั้งที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
          บริษัท ไทแทน เครน ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับ ที่ได้ไว้วางใจ และให้โอกาส และสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าของทางบริษัท ไทแทน เครน ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปครับ
 
           ลูกค้าท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3898 9369-72 และแฟกซ์ 0 3898 9368 และอีเมลล์ titancrane@live.com ครับ
 
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับเดือนกันยายน 2561 ครับ "สวัสดีครับ"
 
Sale. ศิวัช หริ่มสืบ
Tel. 089-006-6544
Mail : o_titancrane@outlook.com
                                                
 
TITAN'S GROUP COMPANY
 
  
     TITAN CRANE CO.,LTD.
     1/19  Moo 1  Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24180
     e-mail : titancrane@live.com
     web site : www.titancrane.co.th   
     https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
                                                           
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้