2018.07.095 แนะนำเครนไฟฟ้า แบบคานคู่

Last updated: 10 Jan 2018  |  2574 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
                                  
สวัสดีครับ ลูกค้าทุกท่านเรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มานำเสนอเช่นเคยครับ
            ช่วงนี้สภาพอากาศในบ้านเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนืื่องจากได้รับอิทธิพลมรสุมจากประเทศเพื่อนบ้าน จึ่งอยากให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยครับ และการใช้ภาษาไทยก็เช่นกัน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย วันนี้ผมเลยอยากจะกล่าวถึงความเป็นมาของ วันภาษาไทยแห่งชาติ ครับ
 
ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ

       สืบเนื่องคณะกรรมการรณรงค์ เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และ อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น วันวิทยา ศาสตร์, วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

      
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากเว็ป Sanook.com  
                                                                                                        

     แนะนำเครนไฟฟ้า แบบคานคู่

                                             

 
           เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ มีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก  ซึ่งควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่   10 - 40 เมตร  และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานคู่ที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับใช้งานวางบนเครนแบบคานคู่  โดยมีความเหมาะสมและปลอดภัย  สำหรับเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว เพราะส่วนมากจะใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และโครงสร้างตัวเครนเป็นแบบคานคู่จึงมีน้ำหนักรวมโครงสร้างมากกว่าเครนแบบคานเดี่ยวในขนาดของเครนที่ใช้ยกน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็นภาระหนักที่มากกว่าสำหรับโครงสร้างเสาโรงงาน  แต่ถ้างานที่ต้องการใช้เครนไฟฟ้ามีน้ำหนักยกที่หนักมาก หรือเป็นเครนขนาดกว้างมาก เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่จะเหมาะสมมากกว่า เพระมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่า เหมาะสมกับโรงงานที่ต้องการใช้เครนเหนือศีรษะยกน้ำหนักตั้งแต่ขนาด 10 ตันขึ้นไป และ/หรือ มีความกว้างของโรงงานมากกว่า 20 เมตรขึ้นไป   และสำหรับเรื่องเกี่ยวกับความเร็วในการใช้งานความเครนที่เหมาะสม ซึ่งควรมีความเร็วแบ่งเป็น  2 จังหวะ คือ จังหวะเคลื่อนที่ช้า และเร็วในทิศทางเดียวกัน  เหมือนกับเครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยวทุกประการ แต่เมื่อต้องใช้เครนขนาดที่ใหญ่ขึ้น ก็ควรเลือกใช้ระบบความเร็วที่ช้ากว่าเครนขนาดเล็ก เพื่อการทำงานที่ความปลอดภัย
 
     สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่ต้องการระยะในการยกสูงประมาณ  6-12 เมตร โดยวัดจากพื้นถึงระยะตะขอยกขึ้นสูงสุดถึงใต้คานของเครนไฟฟ้าชนิดนี้ ทางบริษัท ไทแทน เครน ยังมีความสามารถออกแบบงานพิเศษสำหรับโรงงานที่ต้องการใช้เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ ความกว้างได้มากกว่า 40 เมตร 
และใช้รอกชนิดพิเศษยกน้ำหนักได้มากกว่า 200 ตัน และความสูงมากกว่า 30 เมตร หรือใช้งานเครนที่ต้องการความเร็วมากได้อีกด้วย
                                                                                                                                       

     ผลงานเครนไฟฟ้า ของเดือนที่ผ่านมา

                                                                                             
          คอลัมน์สุดท้ายนี้ขอนำเสนอภาพผลงานเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเช่นเคยเหมือนทุกๆ เดือนครับ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของรอก และเครนไฟฟ้า ในแต่ละงานที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านครับ  และรูปภาพด้านล่างนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาครับ
 


เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 2 ตัน ยกสูง 4 เมตร
ความกว้าง 5 เมตร (จำนวน 1 ชุด)
(ติดตั้งที่ จังหวัดปทุมธานี)
 


เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 10 เมตร
ความกว้าง 30 เมตร (จำนวน 1 ชุด)
(ติดตั้ง จังหวัดนครสวรรค์)
 


เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 10 เมตร
ความกว้าง 15 เมตร ยาว 48 เมตร (จำนวน 2 ชุด)
(ติดตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
                    
       บริษัท ไทแทน เครน ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับ ที่ได้ไว้วางใจ และให้โอกาส และสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าของทางบริษัท ไทแทน เครน ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปครับ
 
      ลูกค้าท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์โทร 0 3898 9369-72 และแฟกซ์ 0 3898 9368 และอีเมลล์ titancrane@live.com ครับ
                                     
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับ เดือนสิงหาคม 2561 ครับ "สวัสดีครับ"
 
Sale Executive. ศุภชัย  ชัยยะ
Tel. 08-1140-8877
Mail : sc_titancrane@live.com
                                                               
                                                                                                                                                                    

TITAN'S GROUP COMPANY

                                                                              
   TITAN CRANE CO.,LTD.
   1/19  Moo 1 Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24180
   e-mail  :  titancrane@live.com
   web site  :  
www.titancrane.co.th
   https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
                                                                                                                                       
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้