2017.06.082 มาตรฐานกล่องเครนบริษัท ไทแทน เครน

Last updated: 10 Jan 2018  |  4043 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
สวัสดีครับ ลูกค้าบริษัท ไทแทน เครน ทุกท่าน
 
          สวัสดีครับ ผมเนมิราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ในเดือนมิถุนายน นี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคย กับข่าวสารต่างๆ และสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานกับเครนไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายคุณภาพชั้นนำมากมายครับ และสำหรับเดือนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้ว ก็ฝากเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยนะครับ แต่วันนี้ผมจะยกวันสำคัญดีๆ เดือนนี้มาให้ได้อ่านกันครับ
 
          ในเดือนมิถุนายนนี้ มีวันสำคัญที่เป็นสิ่งใกล้ตัวเราทุกคน ที่ควรให้ความใกล้ชิดกับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว ไม่เช่นนั้นจะทำให้ เกิดที่ว่างสำหรับยาเสพติดได้ วันนี้ผมก็จะกล่าวถึงวันสำคัญระดับโลก คือ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุกๆ ปี มาดูความเป็นมาได้เลยครับ
 
  ความเป็นมา วันต่อต้านยาเสพติด

         ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มา เป็นเวลาช้านานรัฐบาลในแต่ละยุค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด  จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
         ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
           ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่าย เดียวจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินการไปอย่างมีแบบแผน และเป็น ระบบ ที่ดีขึ้น
         พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดไว้ให้มี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดย ตรง มีฐานะเป็นกรม
        กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก
เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลก
             ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking I) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติ ต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2530
             ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส.ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ประเทศมาโดยตลอดได้นำมติ เรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา
 
 ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ป www.tlcthai.com
และรูปภาพ Google
                                                                                       
   
มาตรฐานกล่องเครน
 
 
     คอลัมน์ต่อไปนี้ผมจะมากล่าวถึงมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการผลิตกล่องเครน เพื่อให้เครนมีโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะกับการรับน้ำหนักของตัวสินค้า และการใช้งานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง
 
BSI Membership

 
ได้ใช้หลักการออกแบบเครนตามมาตรฐาน British Standard
 
BS 2573-1 : 1983

Rules for the design of cranes.
Specification for classification,
stress calculations and design criteria for structures


BS 2573-2 : 1980

Rules for the design of cranes.
Specification for classification,
stress calculations and design of mechanisms


BS EN 14492-2 : 2006 
+A1 : 2009


Cranes - Power driven winches and hoists
Power driven hoists
 
            จากรูปภาพด้านบนเป็นเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานที่บริษัทฯ ใช้เป็นมาตรฐานการผลิตกล่องเครน ที่ได้คุณภาพจริงและเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าทั่วประเทศ และใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวกล่องเครนของ บริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม
                                                                                                                                                                 

ภาพบรรยากาศในงานแสดงสินค้า
INTERMACH 2017

 
                                                    
          และในงาน INTERMACH 2017 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทแทน เครน ได้นำเครนไฟฟ้าประเภทเครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว มาสาธิตให้ลูกค้าได้ชมครับ เรามาชมภาพบรรยากาศภายในบูธ "TITAN CRANE" ในงาน Exhibition Show Intermach 2017 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมากันครับ ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ มาชมผลิตภัณฑ์ และภาพบรรยากาศภายในบูธ ไทแทน เครน กันครับ
                                                                                                                                                                                             
           และในโอกาสนี้ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าเยี่ยมชมสินค้า และผลิตภัณฑ์ในบูธ "TITAN CRANE" และยังได้ให้โอกาสได้นำเสนอข้อมูลสินค้า และงานบริการหลังการขาย เพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของท่านครับ
                                                    

สินค้า และผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
 
        

รอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street"

          เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยก รอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street" เป็นนวัตกรรมที่สูงสุดจากประเทศอังกฤษ ซึ่งผลิตและออกแบบรอกไฟฟ้าที่มีประสบการณ์โดยตรงอย่างยาวนาน และจากการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัท Street Crane ทำให้เรารู้ดีเกี่ยวกับการออกแบบรอกไฟฟ้าอย่างไร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างแข็งแรง และคงทน สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงที่สุด พร้อมทั้งสะดวก สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานทุกลักษณะการทำงาน
 
 
     

รางไฟ ยี่ห้อ "Mobilis"

     

รีโมทคอนโทรลเครน ยี่ห้อ "Fomotech"

 รางไฟอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแนวยาวรางไฟฟ้า ยี่ห้อ "Mobilis" รางไฟที่ใช้กับชุดระบบไฟฟ้าตามแนวยาว ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ได้รับการผลิต และออกแบบโดย FELS โดยได้พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีพลาสติก  ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตติดตั้ง มีความปลอดภัย แข็งแรง ง่ายต่อการประกอบ รวดเร็ว น้ำหนักเบา การบำรุงรักษาง่าย                 รีโมทคอนโทรลเครนยี่ห้อ "Fomotech" เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไต้หวัน และจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่มีการแข่งขันด้านผู้นำเทคโนโลยีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง  มีฟังก์ชั่นการดำเนินการใช้พลังงานต่ำ และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานระบบควบคุมระยะไกล
         
         
     

สวิทช์ปุ่มกด ยี่ห้อ "Ravioli"

     

แม่เหล็กถาวร ยี่ห้อ "Tecnomagnete"

        สวิทช์ปุ่มกด ยี่ห้อ  "Ravioli" ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอิตาลี  เป็นแบบปุ่มกดเรียงแถวเดียว สำหรับช่วยทำงานกับแผงตู้วงจรของรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการทำงาน ดีที่สุด มีฟังก์ชั่นการทำงานของชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างที่ถูกต้อง
 
            แม่เหล็กถาวร ยี่ห้อ "Tecnomagnete" อุปกรณ์ ช่วยให้ง่ายในการเคลื่อนย้ายเหล็ก ที่มีลักษณะเป็นเหล็ก แผ่นหนา-บาง เหล็กกลม หรือลักษณะตามการใช้งานของลูกค้า แม้จะมีพื้นที่จำกัด มีการเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอิตาลี.
         
         
     

สายไฟ ยี่ห้อ "Elettrotek Kabel"

     

โซ่ ยี่ห้อ "Thiele"

         สายไฟ ยี่ห้อ "Elettrotek Kabel" มีคุณภาพเยี่ยม มีทั้งแบบสายไฟแบน, สายไฟกลม, สายไฟเดี่ยว และสายไฟคอนโทรลสลิงคู่  มีทุกขนาดตามการใช้งานของลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์สายไฟ นำเข้าจากประเทศอิตาลี
 
                อุปกรณ์ในการช่วยยก โซ่ ยี่ห้อ "Thiele" ผลิตด้วยเหล็กเกรด 100 มีหลากหลายขนาด ตามความต้องการในการยก  ได้ถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในการช่วยยกวัตถุหนัก หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนำเข้าจากประเทศเยอรมัน
         
         
     

สายรัดสลิงอ่อน ยี่ห้อ "Technotex"

     

อุปกรณ์ชุดเครน ยี่ห้อ "Titan"

          อุปกรณ์สายรัดสลิงผ้าใบยี่ห้อ "Technotex" นำเข้า จากประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นผลิตภัณฑ์สายรัดผ้าใบโพลีเอสเตอร์ ใช้งานสำหรับการยกวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่มีคุณภาพสูง มีการออกแบบตามมาตรฐานยุโรป และนานาชาติ

 
              อุปกรณ์ชุดขาเครน ชุดล้อเครน ชุดมอเตอร์ขับเครน ชุดตู้คอนโทรลเครน ขับเคลื่อนตามแนวยาว เป็นเครื่องประกอบกับชุดคานเครนเพื่อใช้งานขับเครน ให้เคลื่อนที่ตามแนวยาว  และชุดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเครนไฟฟ้า
 
 
         สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานกับเครนไฟฟ้าทั้งหมด ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ครับ และในโอกาสนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้า ของทางบริษัท ไทแทน เครน สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราได้ครับ
                                                                                                                                                                                     
   
   ผลงานเครนไฟฟ้า ของเดือนที่ผ่านมา
 
 
         คอลัมน์สุดท้ายนี้ขอนำเสนอภาพผลงานเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเช่นเคยเหมือนทุกๆ เดือนครับ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของรอก และเครนไฟฟ้า ในแต่ละงานที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านครับ  และรูปภาพด้านล่างนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาครับ
 
 
 
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 7 เมตร
กว้าง 18 เมตร วิ่งยาว 42 เมตร (จำนวน 1 ชุด)
(ติดตั้งที่ จังหวัดเพชรบุรี)
 
      บริษัท ไทแทน เครน ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับที่ได้ไว้วางใจ และให้โอกาส และสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าของทางบริษัท ไทแทน เครน ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปครับ
 
         ท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3857 1666-9 และแฟกซ์ 0 3857 1665 และอีเมลล์ titancrane@live.com ครับ
 
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับ เดือนกรกฎาคม 2560 ครับ "สวัสดีครับ"
 
Sernior Sale Executive. เนมิราช  ศรีอุดร
Tel. 081-867-0438
E-mail : ns_titancrane@live.com
 
                                                                                        
 

TITAN'S GROUP COMPANY

 
                                                                              
          TITAN CRANE CO.,LTD.
          1/19  Moo 1 Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24180
           e-mail  :  titancrane@live.com
           web site  :  
www.titancrane.co.th
           https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
                                                           

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้