2016.04.067 คุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street"

Last updated: 10 Jan 2018  |  5141 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
สวัสดีค่ะ ลูกค้าบริษัทไทแทนเครน ทุกท่าน
 
           กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาดีๆ เช่นนี้ในทุกๆ เดือนค่ะ และเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความสุขอีกเดือนหนึ่งค่ะ ซึ่งก็เป็นประเพณีสงกรานต์ของไทยเรานั่นเองค่ะ  และจากที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าปีนี้เมืองไทยเราประสบกับสภาวะภัยแล้ง โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอแนวทาง และมาตรการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของน้ำ ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟือย และมีจุดมุ่งหมายในการใช้น้ำ โดยยังคงสืบสานคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์แบบไทยเราไว้ และให้แต่งกายให้สุภาพ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะภัยแล้ง รวมไปถึงการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการเล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง และเหมาะสมค่ะ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ การรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกัน และดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนค่ะ รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์โดยคำนึงถึงคุณค่าของน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
 
     และในการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ  โดยขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้คงไว้ เช่น การไปทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ควรใช้น้ำสะอาด เล่นน้ำอย่างสุภาพ แต่งกายด้วยผ้าไทย และแต่งกายให้เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการสวดมนต์ขอพรรับวันขึ้นปีใหม่ไทย  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้น และละเว้นอบายมุข และสิ่งมึนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุ และลดอาชญากรรมต่างๆ ค่ะ


 
     
  อขอบคุณแหล่งข้อมูล และเจ้าของรูปภาพ
 
          สำหรับข่าวสารสาระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ไทแทน เครน ในเดือนนี้ ขอกล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้าควรมีค่ะ และเนื้อหาต่อไปนี้ขอกล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street" ของทางบริษัทฯ เราดังนี้

 

   คุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "STREET"
 
 


 
 
 
          คุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้า "Street" จากประสบการณ์ และได้ทำการคิดค้น ทำให้รู้ดีเกี่ยวกับการออกแบบรอกไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถดูแลรักาษาได้ง่าย และได้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และมีความปลอดภัยต้อผู้ใช้งานสูงที่สุดค่ะ
 
ซึ่งได้แบ่งคุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้า "Street" เป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้
 
 
 
1) ระบบมอเตอร์ 2 Speed แบบ Poles Changing Motor หน้าแปลนมอเตอร์มาตรฐาน  IEC Standard  สามารถใช้กับมอเตอร์ทั่วไปที่ใช้มาตรฐานเดียวกันได้ทุกยี่ห้อ
- ฉนวนขดลวดในมอเตอร์มาตรฐาน  Class F 155 ºc  มีชุดป้องกันความร้อนเกินพิกัดTemperature Sensor  ฝังอยู่ในขดลวดมอเตอร์
- โครงสร้างมอเตอร์เป็นอลูมิเนียมครีบตามแนวยาวระบายความร้อนได้ดี  พร้อมด้วยพัดลมเป่าระบายความร้อนที่ท้ายมอเตอร์
- มอเตอร์มีมาตรฐานปกป้องน้ำ และฝุ่นระดับ IP55
 
2) ชุด Coupling ยางชนิดพิเศษ ใช้เป็นข้อต่อระหว่างมอเตอร์กับชุดเพลาขับเฟืองเกียร์ตัวแรก  เพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นของแรงบิด  จากมอเตอร์ที่ส่งมายังเพลาขับ จึงช่วยป้องกัน  ไม่ให้เฟืองเกียร์ขับชุดแรกเกิดการบิดงัดกระชากตัว จนทำให้เกิดการแตกหัก ชำรุดเสียหายได้  ในกรณีที่ผู้ใช้รอกได้กดสั่งรอก เพื่อเปลี่ยนให้ทำงานยกขึ้น และลงโดยกระทันหันทันที
 
 
 
3) เพลาเฟืองขับชุดแรก วางอยู่ในแกนลูกปืนรับแรง ทั้ง 2 ด้านของห้องเกียร์  ทำให้เพลาขับสามารถแบ่งกระจายการรับแรงบิดออกไปที่ตลับลูกปืนทั้ง 2 ด้านได้ดี ทำให้มีความแข็งแรงกว่ารอกไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ  ใช้ลูกปืนรับแรงด้านเดียว  ที่ฝั่งห้องเกียร์ด้านที่ต่อเข้ากับชุดมอเตอร์ ขับ  ซึ่งการให้ตลับลูกปืนสวมเข้ารับเพลาขับทั้ง 2 ด้านยังช่วยให้เกิดความเที่ยงตรงสมดุลย์ของเพลาเกียร์ขับ  ไม่แกว่งตัว จึงทำให้ชุดเฟืองเกียร์ และตลับลูกปืนรับแรงบิด  และเบ้าลูกปืนไม่เกิดการชำรุดเสียหาย หรือสึกหรอได้ง่ายอีก
 
 
4) ชุดเกียร์ทั้งหมดแช่อยู่ในอ่างน้ำมันช่วยหล่อลื่น และลดการสึกหรอได้ดี
- หัวเกียร์ขับแกนดรัมม้วนสลิงวงใหญ่   และใช้เกียร์เฟืองเฉียงหน้าตัดกว้างรับแรงบิดได้ดีมากกว่า  มีเสียงเงียบและสึกหรอน้อยกว่าเกียร์ขับแบบเฟืองตรง
- ห้องเกียร์ทำจากอลูมิเนียมหล่อลื่น ขึ้นรูประบายความร้อนได้ดีกว่า มีช่องฝาเปิดขนาดใหญ่เพื่อให้ทำ การตรวจสอบ ซ่อมบำรุงชุดเฟืองเกียร์ได้ง่าย พร้อมมีรูเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และช่องตาแมวตรวจดูระดับน้ำมันด้วย
 
5) ใช้เพลาขับดรัมม้วนสลิงแข็งแรงขนาดใหญ่ ทะลุจากในแกนกลางหัวเฟืองเกียร์ขับด้วยตัวสุดท้าย ในห้องเกียร์สู่ในแกนดรัมม้วนสลิงเชื่อมติดอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแกนเพลาขับจะวางรับน้ำหนักในวงตลับลูกปืนขนาดใหญ่ ทั้ง 2 ด้าน เพื่อกระจาย
 
   
 
 
6) โรปไกด์ใช้วัตถุดิบ Oil Impregnated Nylon มีคุณสมบัติอ่อนกว่าเส้นใยของลวดสลิง  จึงไม่บาดกัดกินใยของเส้นลวดสลิง ช่วยลดการเสียดสี เพราะตัวสารวัตถุดิบ Oil Impregnated Nylon เมื่อสึกหรอแล้ว ยังช่วยเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับเส้นสลิงอีกด้วย  โดยตัวโรปไกด์มีลักษณะประกอบเป็น 2 ชั่น อย่างหนา, เหนียว  และแข็งแรงกว่าแบบพลาสติกหรือเหล็กหล่อทั่วไป  ซึ่งวงในใช้รัดเพื่อป้องกันการฟูของสลิง เมื่อเกิดการปล่อยตะขอให้เส้นสลิงหย่อนตัว  วงนอกใช้ร้ดเพื่อเป็นร่องบังคับให้เส้นสลิงม้วนเคลื่อนลงสู่ร่องของแกนดรัม  ม้วนสลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ทำให้เส้นสลิงเป็นเกียวทับเส้นกันและการเคลื่อนตัวของตัวโรปไกด์  เรายังใช้เป็นประโยชน์ ในการตั้งตัดชุดลิมิตสวิทช์ เมื่อสลิงม้วนตัวขึ้นสูงสุดหรือลงต่ำ  ลงได้ทุกระดับของความสูงในการยกอีก
 
7) รอกสลิงไฟฟ้า "Street"  ได้รับการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา  สำหรับชุดระบบตัดการยกน้ำหนักเกินพิกัด  ทางกลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพอันชาญฉลาด  โดยใช้หลักการวัดค่าแรงบิดจากชุดเพลาขับแกนดรัมม้วนสลิงเข้ามาสู่ชุดเฟืองเกียร์ในห้องเกียร์  มีโครงสร้างของตัวรอก  ด้วยจุดหมุนจากแกนเพลาขับ  กับเฟืองเกียร์ทำให้โครงสร้างของห้องเกียร์เกิดแรง  หมุนดึงเพลาแกนของชุดตรวจจับน้ำหนัก Strain Gauge แบบจานแหวนสปริง เพื่อตัดการทำงานได้อย่างแม่นยำ  ในกรณีที่มีการยกน้ำหนักเกินพิกัด  เพื่อป้องกันความเสียหาย และอันตรายจากรอกทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
 
8) ชุด เบรกติดตั้งบนหลังห้องเกียร์โดยจับบังคับการหมุนของแกนเพลาขับชุดแรกที่ต่อ  ออกมาจากชุดมอเตอร์  เพื่อสามารถจับแรงบิดจากมอเตอร์ได้โดยตรง  และจับบังคับแรงบิดที่ย้อนกลับจากห้องเกียร์  ได้ใกล้กว่ารอกไฟฟ้าทั่วไป  ที่ติดตั้งชุดเบรคไว้ที่หลังมอเตอร์ขับ  ทำให้มีแรงจับหยุดแรงหมุน  และแรงบิดได้มากกว่ารอกไฟฟ้าทุกยี่ห้อ
ระบบ เบรกของรอกไฟฟ้า "Street" ใช้ระบบ Electro Magnatic Disc Brake ที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีขนาดไซส์เบรก และจานดิสใหญ่กว่ารอกอื่นๆทั่วไป ทำให้สามารถรับแรงบิดจับได้ดีกว่า  ระบายความร้อนและทนอุณภูมิได้สูงกว่า
- ที่ตัวเบรกจะติดตั้งชุด Hand Release ไว้เป็นมาตรฐาน ในกรณีฉุกเฉิน  ที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ตัวรอกไฟฟ้า  ผู้ใช้งานสามารถปลดวัตถุที่มีน้ำหนักลงได้อย่างปลอดภัย
 
9) ชุดตะขอรอกใช้วัตถุดิบเป็นเหล็กอัลลอยเกรดพิเศษ ทุบปั้มขึ้นรูปด้วยความร้อนเหนียวแน่นแข็งแรงอย่างที่สุด  ชุดโครงสร้างที่ต่อกับตะขอรอก  ใช้เหล็กเสริมความแข็งแรงถึง 2 ชั้นยึดกับแกนเพลาเพื่อรับมูเล่ 2 ฝั่ง  และยึดแกนดุมขนาดใหญ่  ที่ใช้ตลับลูกปืนขนาดใหญ่รองรับตะขอที่ต่อจากด้านล่าง
- ฝาครอบผลิตจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาสวยงาม เพื่อการดูแลรักษา สามารถถอดและประกอบติดตั้งได้ง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนเส้นสลิง

 
 

 
10) เส้น สลิงมีลักษณะการถักแบบตีเกลียวขวา โดยใช้เส้นใยเหล็กเกรดพิเศษทนแรงดึงสูง มาตรฐานเกรด 2160 EIPS จากประเทศเยอรมันยี่ห้อ PFEIFER พร้อมทั้งชุบสาร กัลวาไนซ์ป้องกันสนิม และเคลือบสารโพลีอไมด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น  ซึ่งสลิงของรอกไฟฟ้า "Street"  ทุกเส้นสามารถทดสอบทนแรงดึงได้เกินระดับพิกัดไม่น้อยกว่า 5 เท่าเป็นมาตรฐาน
 
11) ระบบ ชุดขับเคลื่อนรอกซ้ายขวา เทคโนโลยีใหม่พิเศษล่าสุดสำหรับรอกไฟฟ้าในยุคนี้ โดยใช้ระบบ Trolley Reaction Roller สามารถปรับถ่วงสมดุลย์น้ำหนักชุดรอก  เพื่อทดแทนการใช้ก้อนน้ำหนักเหล็กถ่วงแบบเก่า  ทำให้รอกมีน้ำหนักเบาลงได้ตั้งแต่ 80-200 กิโลกรัม สำหรับรอกไฟฟ้าแบบแขวนคานเดี่ยว  และช่วยทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการถ่วงสมดุลย์การทำงานของรอกได้ดีขึ้น  ลดแรงเสียดทานทำให้ประหยัดพลังานในการขับเคลื่อนออกตัวรอกเคลื่อนที่ซ้าย ขวา  จึงช่วยลดการสึกหรอของอะไหล่ต่างๆ  และผิวเหล็กรองรับล้อรอกไฟฟ้าได้ดีขี้น อีกทั้งทำให้งานออกแบบดีไซน์โครง สร้างรอกได้สวยงาน  พร้อมทั้งราคาประหยัดราคารอกไฟฟ้าและค่าขนส่งก็ถูกลงด้วย
- ชุดลูกล้อลูกปืนเหล็กพิเศษ ช่วยเสริมประคองชุดขับเคลื่อนรอกไฟฟ้าทั้ง 4 จุดของล้อหมุนบนคานเครน โดยช่วยลดการเสียดสีสึกหรอของขอบเหล็กที่คานเครน ทั้ง 2 ด้าน  จึงทำให้ชุดมอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อนรอกซ้ายขวาไม่ต้องมีภาระแรงบิด  และทำงานอย่างหนักในการขับเคลื่อนตัวรอก จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้น และประหยัดลดพลังงานไฟฟ้าที่จ่าย ให้กับชุดมอเตอร์ลงได้อีกด้วย
- ชุดเกียร์มอเตอร์ซ้ายขวา ใช้เพลาขับต่อทะลุเข้าในแกนล้อ  เพื่อส่งแรงขับโดยตรงเป็นส่วนเดียวกันกับชุดล้อรอกไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดการสึกหรอบริเวณรอบฟันเฟืองขับ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์มอเตอร์  ซึ่งไม่เหมือนกับรอกทั่วไป  ที่ใช้ระบบขับที่ขอบล้อทำให้เกิดการสึกหรอที่เฟืองขับได้ง่ายกว่า


 
 
 
- ใช้ระบบ "Inverter" ในการควบคุมสั่งงานมอเตอร์ จึงช่วยให้รอกสามารถออกสตาร์ท  และหยุดตัวในการขับเคลื่อนที่ซ้ายขวาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนุ่มนวล ลดการสึกหรอ ในการเสียดสีของชิ้นส่วนต่างๆ  และประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นมาก
 
- การต่อชุดสายไฟเข้าออกตู้คอนโทรลด้วยระบบ Heavy Duty Plug & Socket ถูกต้อง ปลอดภัย สะดวกในการซ่อมบำรุงดูแลชุดสายไฟภายตู้คอนโทรล
12) ตู้คอนโทรลรอกไฟฟ้า ขึ้น-ลง ระบบ 2 สปีด แบบแมกเนติกคอนแทกเตอร์ด้วยกระแสไฟคอนโทรล 48 โวลล์
- ตู้คอนโทรลรอก เคลื่อนที่ ซ้าย - ขวา แบบความคุมปรับสปีด 2 จังหวะความเร็วด้วยระบบ Inverter
- มีอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ  และอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลับเฟส  พร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยนับชั่วโมงการทำงานของรอกไฟฟ้ายกขึ้นลอง
- ตัวคู่ระบบปิดสนิท  ใช้วิธีระบายความร้อนออกสู่ภาย นอกด้วยชุด Finned Aluminium Heat-Sink ทำให้สามารถป้องกันน้ำ และฝุ่นได้พิเศษถึงระดับมาตราฐาน IP55
 
           "คุณลักษณะทั้ง 12 ข้อที่ได้กล่าวมานี้ เป็นหัวข้อหลักสำคัญที่รอกไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควรมี และไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ซื้อรอกไฟฟ้า ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยค่ะ"
 


 

   ผลงานเครนไฟฟ้าเดือนที่ผ่านมา
 
 
          เดือนนี้เราก็ยังมีผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้าสวยๆ เน้นประสิทธิภาพในการใช้งานของเดือนที่ผ่านมา ให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันเช่นเคยนะคะ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของรอก และเครนไฟฟ้าในแต่ละงานที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ และรูปภาพด้านล่างนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาค่ะ
 

เครนไฟฟ้าเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 2 ตัน ยกสูง 4 เมตร

กว้าง 5 เมตร วิ่งยาว 8 เมตร  (จังหวัดปทุมธานี)
 
 

เครนไฟฟ้าเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 3.2 ตัน ยกสูง 6 เมตร

กว้าง 24 เมตร วิ่งยาว 36 เมตร  (จังหวัดสมุทรสาคร)
 
 

เครนไฟฟ้าเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 2 ตัน ยกสูง 10 เมตร

กว้าง 14 เมตร วิ่งยาว 18 เมตร  (จังหวัดปทุมธานี)
 
 
           ผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาค่ะ เป็นแค่ผลงานบางส่วนเท่านั้นนะคะ และทั้งนี้บริษัทไทแทน เครน ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็ยอย่างยิ่ง ที่ได้ให้โอกาสในการสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีตลอดมา ทางบริษัทไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปค่ะ
 
         ลูกค้าท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามที่ได้ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19  หมู่ 1  ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3857 1666-9 และแฟกซ์ 0 3857 1665 และอีเมลล์ titancrane@live.com ค่ะ
 

 
 
TITAN'S GROUP COMPANY
 
 
     TITAN CRANE CO.,LTD.
     1/19  Moo 1  Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao  24180
     e-mail  :  titancrane@live.com
     web site  : 
www.titancrane.co.th
     https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้