2015.08.058 กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น

Last updated: 10 Jan 2018  |  17897 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สวัสดีค่ะ ลูกค้าบริษัท ไทแทน เครน ทุกท่าน
 
          เดือนนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะ และยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ประเทศไทยเรายังได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเรามีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะ และสำหรับคนที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบลักษณะอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะ
 
            เดือน สิงหาคม มีวันสำคัญที่คนไทยทุกคนทราบกันดีว่าในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญค่ะ  อย่างไรก็ตาม ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ย่อมก่อให้เกิดวันอันเป็นที่ระลึกที่สำคัญของไทยเราวันหนึ่งค่ะ และได้กำหนดให้ดอกมะลิสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาค่ะ
 
           และด้วยเหตุผลที่ให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่  เนื่องจากคนไทยถือเป็นดอกไม้มงคล  นิยมเอาดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อบูชาพระส่งกลิ่นหอมไปไกล และหอมนาน อีกทั้งยังออกดอกตลอดทั้งปี  เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายค่ะ
 
      แต่การที่ลูกๆ จะแสดงความรักต่อแม่และพ่อเราก็แสดงความรักได้ในทุกๆ วันนะคะ ไม่ควรเลือกว่าจะต้องเป็นวันนั้น วันนี้ เพราะทุกวันสำคัญเสมอต่อแม่และพ่อค่ะ แต่อย่างวันสำคัญ "วันแม่แห่งชาติ" หรือ "วันพ่อแห่งชาติ" เราก็อาจจะมีอะไรพิเศษ  พาท่านไปรับประทานอาหารที่ท่านชอบไปสถานที่เที่ยวที่ท่านอยากไปเพื่อเปลี่ยน บรรยากาศบ้างค่ะ
     
ขอขอบคุณเจ้าของภาพ
 
         ขอกล่าวถึงวันแม่ไว้เพียงเท่านี้นะคะ และในส่วนย่อหน้าต่อไปขอแนะนำถึงข้อกำหนดของความปลอดภัยในส่วนของการใช้ อุปกรณ์ที่ใช้งานเกี่ยวกับปั้นจั่นค่ะ
 
 
     กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น
 
 
 
     รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปั้นจั่น เป็นเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และไม่ว่าจะใช้งานในลักษณะไหน ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยค่ะ ในเดือนนี้มีข้อแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น (จากแหล่งที่มา ส่วนที่ 5 หน้า 4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 38ก ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552) มาแนะนำให้กับผู้ใช้งานได้รับทราบกันค่ะ
 
อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น
 
ข้อ. 75 ห้ามนายจ้างใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
    1) ลวดสลิงที่ลวดเส้นนอกสึกไปตั้งแต่หนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด
    2) ลวดสลิงที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของลวดสลิงลดลง
    3) ลวดสลิงมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม
    4) ลวดสลิงถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัดเจน
    5) ลวดสลิงถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน
    6) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียว ขาดตั้งแต่สามเส้นขึ้นไปในเกลียวเดียวกันหรือขาดตั้งแต่หกเส้นขึ้น
        ไปในหลายช่วงเกลียวรวมกัน
    7) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเส้นลวดขาดตรงข้อต่อตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปในหนึ่งช่วงเกลียว
 
ข้อ. 76 ห้ามนายจ้างใช้ลวดสลิงที่มีค่าความปลอดภัยน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
    1) ลวดสลิงเคลื่อนที่ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 6
    2) ลวดสลิงยึดโยง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5
 
ข้อ. 77 ห้ามนายจ้างใช้รอกที่มีอัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอก หรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์ กลางของลวดสลิงที่พันน้อยกว่าที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
    1) สิบแปดต่อหนึ่ง สำหรับรอกปลายแขนปั้นจั่น
    2) สิบหกต่อหนึ่ง สำหรับรอกของตะขอ
    3) สิบห้าต่อหนึ่ง สำหรับรอกหลังแขนปั้นจั่น
 
ข้อ. 78 ห้ามนายจ้างใช้อุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุที่มีค่าความปลอดภัยน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
    1) ลวดสลิง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5
    2) โซ่ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4
    3) เชือก ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5
    4) ห่วงหรือตะขอ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5
    5) อุปกรณ์สำหรับผูก มัด หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) ถึง (4) ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5
 
ข้อ. 79 นายจ้างต้องจัดหาวัสดุที่มีความทนทานและอ่อนตัวมารองรับบริเวณจุดที่มีการ สัมผัสระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการผูก มัด หรือยึดโยง และวัสดุที่ทำการยกเคลื่อนย้าย
 
ข้อ. 80 ในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุโดยมีมุมองศาระหว่างอุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยง และวัสดุที่จะทำการยกไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าองศา
 
         กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการผูก มัด หรือยึดโยงด้วยมุมองศาที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง นายจ้างต้องกำหนดให้มีการคำนวณแรงรับน้ำหนักของอุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 
ข้อ. 81 ห้ามนายจ้างใช้ตะขอที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่นายจ้างได้ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และต้องมีการทดสอบการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าของน้ำหนัก สูง สุดที่อนุญาตให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยวิศวกร
    1) มีการบิดตัวของตะขอตั้งแต่สิบองศาขึ้นไป
    2) มีการถ่างออกของปากเกินร้อยละสิบห้า
    3) มีการสึกหรอที่ท้องตะขอเกินร้อยละสิบ
    4) มีการแตกหรือร้าวส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ
    5) มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ไพฑูรย์  แก้วทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
       ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นข้อห้ามในการใช้งานอุปกรณ์ลวดสลิงค่ะ และยังมีข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ อีกมากที่ผู้ใช้งานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ และในครั้งหน้าดิฉันจะมาแนะนำในส่วนอื่นๆ ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบกันต่อค่ะ
 

     ผลงานเครนไฟฟ้า
 
 
 
         และในทุกๆ เดือน บริษัท ไทแทน เครน ก็ได้นำผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันและในเดือนนี้ก็ เช่นเคยค่ะ ในรูปภาพด้านล่างนี้เป็นการติดตั้งเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน กว้าง 15 เมตร ยกสูง 10 เมตร วิ่งยาว 30 เมตร ค่ะ
 
 
 
 
 
 
        บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง ที่ลูกค้าทุกท่านได้ให้โอกาสในการสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปค่ะ
 
       หากลูกค้าท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามที่ได้ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19  หมู่ 1  ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3857 1666-9 และแฟกซ์ 0 3857 1665 และอีเมลล์ titancrane@live.com ค่ะ
 
 
 
TITAN'S GROUP COMPANY
 

 


 
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด
1/19  Moo 1  Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24180 Thaoland
E-mail : titancrane@live.com
web site : www.titancrane.co.th
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้