2014.02.039 แนะนำรอกสลิงไฟฟ้า ยี่ห้อ Street รุ่น ZX

Last updated: 10 Jan 2018  |  8659 Views  | 

             
             
             
      " ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ "      
             
             
 

   สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานเจริญรุ่งเรือง

 
 
 
 

"สวัสดีค่ะ" ลูกค้าทุกๆ ท่าน

 

          ค่ะเรื่องแรกขอกล่าววันสำคัญของชาวจีนซักนิดก่อนนะค่ะ     ค่ะเทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนค่ะ เพราะชาวจีนถือว่าวันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีนค่ะ เช่นเดียวกันกับวันสงกรานต์ของไทยเราค่ะ ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลวันตรุษจีนนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไปค่ะ

 

          ส่วนเรื่องที่สองนี้ค่ะ เป็นวันสำคัญของเราชาวไทยค่ะ คือเป็นวันมาฆบูชาค่ะ ซึ่งแต่เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท จนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงปรารถถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นโดยการประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชาคือมีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นต้น โดยในช่วงแรกพิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายในยังไม่แพร่หลายทั่วไป จนต่อมาความนิยมจัดพิธีมาฆบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักรค่ะ

 

          มูลเหตุหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  และได้ทรงประกาศพระศาสนา และส่งพระอรหันต์สาวก ออกไปจาริกแผยแพร่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆ ล่วงแล้วได้ 9 เดือน ในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันขึ้น15 ค่ำ เดือน 3) พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลัทธิศาสนาเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะเหล่าผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตรีโดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาป หรือล้างบาปด้วยน้ำ แต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลัทธิ

 

หันมานับถือพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัจธรรม พระพุทธเจ้า พระสัจธรรม พระพุทธเจ้า พระอรหันต์เหล่านั้น ซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่เดิม จึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมาย

       การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดตอนบ่าย ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาในตอนคืนพากันนำดอกไม้ธูปเทียนไปวัด เพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม 3 จบจากนั้นกล่าวคำ ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ทุกคนว่าตามจบแล้วเดินเวียนขวาตลอดเวลาให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ-พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ

 
 
 
 
 

          และเรื่องสุดท้ายนี้ ดิฉันขอเข้าถึงเนื้อหาข่าวสารของบริษัทฯ กันเลยดีกว่าค่ะ   สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้  ดิฉันขอแนะนำรอกสลิงไฟฟ้า ยี่ห้อ Street รุ่น ZX หลังจากที่ทีมงานค้นคว้าวิจัยพัฒนาของบริษัท Street Crane UK ได้ออกแบบสร้างรอกไฟฟ้า Street รุ่น ZX6 และ ZX8 ใหม่โดยใช้โปรแกรมอัจฉริยะและเครื่องจักรเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกระบวนการผลิตรอกทําให้รอกสลิงไฟฟ้า "Street" รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ประหยัดพลังงานมากกว่า และรูปทรงสวยลํ้าสมัยสวยสะใจทุกท่านที่รอคอยกันกว่า 10 ปี ค่ะ

 
 

เมื่อช่วงต้นปี 2008 ที่ผ่านมาจนเป็นที่กล่าวชื่นชมในทุกด้านจากผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้น มีความนิ่มนวลในการเคลื่อนที่ตามแนวราบด้วยระบบ inverter ระบบของห้องเกียร์ดีไซด์ใหม่ทําให้การต่อเข้าของมอเตอร์ง่าย โดยผ่านชุด Coupling และเพลาเกียร์ต่อตรงออกจากมอเตอร์ตรงไปยังชุดเบรก ทําให้ระบบเบรกทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุดเกียร์ที่ส่งกําลังไปยังชุดม้วนสลิงเป็นลักษณะต่อตรงแบบ

 
 

Hollow Shaft Mounting ทําให้ส่งกําลังบิดได้โดยตรงจากแกนกลางชุดเกียร์ชิ้นสุดท้าย ซึ่งรองรับจากวงในของตลับลูกปืนคู่ที่แข็งแรง และที่สําคัญห้องเกียร์ ออกแบบให้เป็นชุดแขวนอิสระ ประกอบกับชุด Torque arm safe load cut-out ป้องกัน การยกนํ้าหนักเกินแบบ Mechanics ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ รอกไฟฟ้า Street อีกด้วย สําหรับระบบเบรกรอกยก ขึ้น-ลง แม่นยําแน่นอน ขึ้นด้วยขนาดของชุดคอยล์ และจานเบรกที่ใหญ่กว่า รุ่นเก่าอีก 1 ขนาด พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรลทั้งหมดรุ่นใหม่ และทันสมัย

 
 
 

พร้อมทั้งมีชุดป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก และกระแสไฟฟ้าสลับเฟส ในตู้คอนโทรลอีกด้วย ตัวรอกมีนํ้าหนักรวมเบากว่ารอกไฟฟ้ารุ่นเก่า โดยการออกแบบโครงสร้างใหม่ ซึ่งไม่ต้องใช้ก้อนนํ้าหนักเหล็กในการถ่วงสมดุล ด้วยเทคโนโลยี Torque Arm Reaction Roller และที่สําคัญ Street รุ่น ZX ใหม่ได้ผลิตรอกไฟฟ้าให้ใช้งานกับอุณหภูมิ 50.C ซึ่งเหมาะสําหรับประเทศเขตร้อน และอุณหภูมิในประเทศไทยโดยเฉพาะ จึงถือได้ว่ารอกสลิงไฟฟ้า Street รุ่น ZX ใหม่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรอกสลิงไฟฟ้าในยุคนี้

 
 

และยังไม่สิ้นสุดเท่านั้น เมื่อปลายปี 2009 นี้ Street Crane UK ก็ได้เริ่มวางตลาดรอกสลิงไฟฟ้า Street รุ่น ZX10 ใหม่ล่าสุดแล้วในประเทศอังกฤษ โดยมีแผนให้รอกสลิงไฟฟ้ารุ่นนี้เข้าไปเติมเต็มตลาดรอกสลิงไฟฟ้าในรุ่น Standard ขนาด 32t., 40t. และ 50t.

 

สำหรับรอกสลิงไฟฟ้าแบบใช้กับคานคู่ ซึ่งฐานการตลาดในส่วนนี้ ซึ่งเดิมทีรอกสลิงไฟฟ้า Street จะขายรอกสลิงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นแบบ Heavy Duty Open Winch ในรุ่น VX hoists ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากเหมาะสําหรับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่มีการทํางานตลอดเวลา กับเครื่องจักรผลิต ท่าเรือ หรือโกดัง ในการยกสินค้าวัตถุอย่างต่อเนื่อง และมีความถี่การใช้งานสูงโดยเฉพาะ แต่ราคาของรอกสลิงไฟฟ้ารุ่น VX hoists ก็อยู่ในฐานที่สูงมากด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่บริษัท Street Crane UK ได้ออกวางตลาด รอกสลิงไฟฟ้ารุ่น ZX10

 
 
 
 

ในกลุ่มรอกไฟฟ้า Standard ซึ่งมีความถี่ในการใช้งานไม่สูงมาก มีความช้ามากในการยกวัตถุ เหมาะสําหรับโรงงานที่ยกประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือวัตถุที่มีนํ้าหนักมาก หรือใช้ยกวางสินค้าขนาดใหญ่ในลักษณะทํางานในการยกนํ้าหนักเต็มพิกัดแบบช้าๆและยกวัตถุไม่บ่อยมากนักในแต่ละวัน ซึ่งรอกสลิงไฟฟ้ารุ่น ZX ในกลุ่ม Standard นี้ถือเป็นคําตอบที่ถูกต้องลงตัว อีกทั้งมีราคาเครื่องไม่สูงมากนักและยังประหยัดพลัง-งานในการทํางานอีกด้วย

 
 
 
 
 
 
 

          ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก และบริษัท ไทแทนเครน จำกัด  ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้นำรอกไฟฟ้า Street รุ่นZX6 และ ZX10 เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

          บริษัท ไทแทน เครน จำกัด  ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง  สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้โอกาส   และสนับสนุนสั่งซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าเราได้ตั้งใจ ผลิตสินค้าทุกชิ้นของเราเพื่อให้มีคุณภาพดีที่สุด และทำการบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านด้วยความรวดเร็ว และทำงานอย่างดีถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการของเราตลอดไปค่ะ แล้วดิฉันจะกลับมาพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้