2016.12.076 แนะนำผลิตภัณฑ์เครนโมโนเรล Monorail Crane

Last updated: 10 Jan 2018  |  4934 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สวัสดีครับ ลูกค้าของ บริษัท ไทแทน เครน ผู้รักการอ่านทุกท่าน
 
               สวัสดีครับผมเซลส์ ธรรมรัตน์ ในเดือนธันวาคมนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคย กับข่าวสารที่ทางบริษัท ไทแทน เครน มีมอบให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน เดือนนี้ถึงจะเป็นเดือนของฤดูหนาว แต่สภาพอากาศถือว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะหนาวเลย ยังคงร้อนอบอ้าว สลับกับฝนยังคงตกอยู่ แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ ที่อากาศเริ่มหนาวเย็นบ้างแล้ว และในเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี แต่ไม่สุดท้ายของการเสนอข่าวสารสาระดีๆ ยังมีการเสนอข่าวสารให้ลูกค้าได้รับทราบกันอยู่ทุกๆ เดือนครับ
 
               เดือนธันวาคมนี้ ผมจะขอกล่าวถึงวันรัฐธรรมนูญ ป็นวันสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญแห่งชาติของประชาชนชาวไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
 
ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ
            วันที่ 10 ธันวาคม พ.. 2475  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7  ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งโปรดเกล้าให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐสภา ได้ทรงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศจึงได้ถือเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
     
พระราชทานรัฐธรรมนูญ “ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร” ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณา ญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย โดยผู้ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นคือ คณะราษฎร์รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
ขอขอบคุณรูปภาพ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- วันและประเพณีสำคัญ เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้
- ประเพณี และพิธีกรรมในวรรณคดีไทย, สมปราชญ์ อัมมะพันธ์
                                                                                                                                                 

   โมโนเรลเครน Monorail Crane

                                                                                                                                                                                   
 
             ในเดือนนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เครน โมโนเรล เครน กับการนำรอกโซ่ "Street LX" ไปใช้งานใน 4 ทิศทางครับ สำหรับโมโนเรลเครนสามารถออกแบบให้เข้าไปยกถึงชิ้นงานในจุดที่มีข้อจำกัดของพื้นที่มากๆ ได้ครับ และชุดโมโนเรลประกอบด้วยส่วนควบคุม และส่วนกลไกที่ได้มาตรฐาน จึงช่วยให้การวางแผน การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงมีความสะดวกง่ายดาย นอกจากนั้นโดยสามารถผสมผสานส่วนรางแบบตรง และแบบโค้งเข้าด้วยกันทำงานด้วยความต่อเนื่อง สามารถควบคุมด้วยการใช้รีโมทคอนโทรลระยะไกล รุ่น "Alpha 608B"  เพื่อที่จะสร้างระบบการยกควบคุมวัสดุได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นครับ มาชมภาพตัวอย่างงานโมโนเรลเครนกันครับ
 
 
 
           สำหรับรูปภาพงานโมโนเรลเครนด้านบนนี้ ก็เป็นผลงานบางส่วนที่ทาง บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ได้มีการติดตั้งไปแล้วครั
                                                                                                                                                           

   ภาพบรรยากาศในงานแสดงสินค้า The Grand Metalex 2016

                                                                                               
 
           และในเดือนที่ผ่านมาทางบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ได้มีกิจกรรมออกบูธงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลงานโลหะการที่ศูนย์นิทรรศการไบเทค-บางนาในงาน เดอะเกรนด์ เมทัลเล็กซ์ 2016  ซึ่งลูกค้าหลายๆ ท่าน ก็ได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ ของรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า ของทางบริษัท ไทแทน เครน กันไปแล้วเมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานทั้ง 4 วัน มีลูกค้าต่างให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาร่วมแสดงในงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า ของไทแทนเครนกันอย่างมากมาย ซึ่งในงานมีผู้ให้ความสนใจมีทั้งผู้ที่ใช้งานเองโดยตรง และผู้บริหารของกิจการ ที่คำนึงถึงความจำเป็นที่ต้องใช้งานของเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานรวมถึงความปลอดภัย และคุณภาพ ของงานที่จะได้รับครับ และผมจึงเก็บภาพบรรยากาศภายในบูธไทแทนเครนมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันด้วยครับ มาชมกันเลยครับ
                                                                                                                                               
                                                 
            ผมขอแสดงความขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสสนับสนุน และเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าภายในบูธไทแทนเครนครับ 
                                                                                                                                                                                          

   ผลงานเครนไฟฟ้าเดือนที่ผ่านมา

                              
 
            คอลัมน์สุดท้ายนี้ขอนำเสนอภาพผลงานเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเช่นเคยเหมือนทุกๆ เดือนครับ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของรอก และเครนไฟฟ้า ในแต่ละงานที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านครับ  และรูปภาพด้านล่างนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาครับ
 
 
 

โมโนเรล  เครน ขนาดยกน้ำหนัก 1 ตัน ยกสูง 6 เมตร เคลื่อนที่ตามแนวตรง

และแนวรัศมีโค้ง รวม 60 เมตร 1 ชุด (ติดตั้งที่จังหวัดกรุงเทพฯ)
                                                                                                                                                                              
           บริษัท ไทแทน เครน ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับ ที่ได้ไว้วางใจ และให้โอกาส และสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าของทางบริษัท ไทแทน เครน ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปครับ
 
         ลูกค้าท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3857 1666-9 และแฟกซ์ 0 3857 1665 และอีเมลล์ titancrane@live.com ครับ
                                     
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับเดือนมกราคม 2560 ครับ "สวัสดีครับ"
 
Sale Executive. ธรรมรัตน์   พรชัยกฤตพงษ์
Tel. 089-034-5005
Mail : tp_titancrane@live.com
                                                               
                                                                                                                                                                    
TITAN'S GROUP COMPANY
 
                                                                              
 TITAN CRANE CO.,LTD.
 1/19  Moo 1  Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao  24180
 e-mail  :  titancrane@live.com
 web site  :  
www.titancrane.co.th
 https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
                                                                                                                                       

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้