2014.03.040 คุณลักษณะที่ดีของรอกสลิงไฟฟ้า Street

Last updated: 10 Jan 2018  |  16323 Views  | 

 
 
 
 
     
 
       "สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกๆ ท่าน"

 
         พบกับดิฉันและข่าวสารต่าง ๆ กันอีกเช่นเคยนะค่ะ ในเดือนมีนาคมนี้ ดิฉันขอเริ่มต้นด้วย วันน้ำของโลก 22 มีนาคม  จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันน้ำของโลกหรือWorld Day for Waterโดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
      
      การใช้ทรัพยากรน้ำ  อย่างไม่รับผิดชอบทำให้การไหลเวียนของแม่น้ำหยุดชะงักลง ระดับน้ำในแม่น้ำ    และน้ำใต้ดินลดลงอย่าง     ต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มดินเปียกหายไปสภาพปนเปื้อนพิษจากมลพิษต่างๆ  ทำให้คุณภาพน้ำลดลง จำนวนน้ำสะอาดก็ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรโลกก็มีส่วนทำให้จำนวนน้ำจืดสำหรับใช้ในรายบุคคลลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน     ที่น่าเป็นห่วงคือ น้ำที่ปนเปื้อนมลพิษและขาดสุขลักษณะ เป็นสาเหตุทำให้เด็กทารก ในเอเชียและแปซิฟิกเสียชีวิตกว่าปีละ 5 แสนคน นอกจากนี้สถิติของสหประชาชาติเมื่อสิ้นปี   2542 พบว่ามีประชากรโลกราว 2,400ล้านคน ไม่ได้รับความสะดวกสบายจากระบบสุขอนามัยเกี่ยวกับน้ำที่ทันสมัย   หน่วยงานของสหประชาชาติได้ เสนอแนะทางออกในปัญหาหลายข้อ อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

 
การจัดการเรื่องน้ำและดินให้เหมาะสม , การทำวิจัยแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ , ออกกฎหมายการใช้น้ำที่ทันสมัย , การจัดสรรน้ำอย่างเสมอภาค และการปลุกจิตสำนึกในหมู่ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของน้ำ ยิ่งกว่านั้น การแก้ปัญหาเรื่องน้ำยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ตัวบุคคล , องค์กร , อาสาสมัคร , ภาคอุตสาหกรรม , รัฐบาลท้องถิ่น , รัฐบาลกลาง ตลอดจน องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
 
 
 
 
 
        คุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้า "Street" จากประสบการณ์ และได้ทำการคิดค้นทำให้รู้ดีเกี่ยวกับการออกแบบรอกไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถดูแล รักษาได้ง่าย และได้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงที่สุด
 

 

 
 
" A hoist for tomorrw's world in which, oniy the most productive will proper "
 
คุณลักษณะที่ดีของรอกไฟฟ้า "Street" แบ่งได้ตามหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้
  
 
 
 

 
 
 
    (1) มอเตอร์ 2 Speed ระบบ Poles Changing Motor หน้าแปลนมอเตอร์มาตรฐาน IEC Standard สามารถเปลี่ยนใช้ได้กับมอเตอร์ทุกๆ ยี่ห้อที่ใช้หน้าแปลนมาตรฐานเดียวกัน
     - ขนาดขดลวดในมอเตอร์มาตรฐาน Class F 155 C มีชุดป้องกันความร้อนเกินพิกัด Temperature Sensor ฝังอยู่ในขดลวดมอเตอร์รอกยกขึ้นลงทุกรุ่น เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้
   - โครงสร้างมอเตอร์ เป็นอลูมิเนียมพร้อมครีบตามแนวยาว ระบายความร้อนได้ดีด้วยพัดลมเป่าระบายความร้อนตลอดตัวมอเตอร์จากด้านท้ายมอเตอร์ตลอดเวลาที่ใช้งาน
     - มอเตอร์มีมาตรฐานปกป้องน้ำและฝุ่นระดับ IP 55

 


     (2) ชุด Coupling ยางชนิดพิเศษ ใช้เป็นข้อต่อระหว่างมอเตอร์กับชุดเพลาขับเฟืองเกียร์ตัวแรก เพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นของแรงบิดจากมอเตอร์ที่ส่งมายังเพลาขับ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เฟืองเกียร์ขับชุดแรกเกิดการบิดงัดกระชากตัวจนทำให้เกิดการแตกหักชำรุดเสียหายได้ ในกรณีที่ผู้ใช้รอกได้กดสั่งรอกเพื่อเปลี่ยนให้ทำงานยกขึ้นและลงโดยกะทันหันทันที 

 
 
 

     (3) เพลาเฟืองขับชุดแรก วางอยู่ในแกนลูกปืนรับแรงทั้ง 2 ด้านของห้องเกียร์ ทำให้เพลาขับสามารถแบ่งกระจายการรับแรงบิดออกไปที่ตลับลูกปืนทั้ง 2 ด้านได้ดี ทำให้มีความแข็งแรงกว่ารอกไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ ซึ่งใช้ลูกปืนรับแรงด้านเดียวที่ฝั่งห้องเกียร์ด้านที่ต่อเข้ากับชุดมอเตอร์ขับ ซึ่งการให้ตลับลูกปืนสวมเข้ารับเพลาขับทั้ง 2 ด้านยังช่วยให้เกิดความเที่ยงตรงสมดุลย์ของเพลาเกียร์ขับ ไม่แกว่งตัว จึงทำให้ชุดเฟืองเกียร์และตลับลูกปืนรับแรงบิดและเบ้าลูกปืนไม่เกิดการชำรุดเสียหายหรือสึกหรอได้ง่ายอีกด้วย

        (4) ชุดเกียร์ทั้งหมดแช่อยู่ในอ่างน้ำมันช่วยหล่อลื่นและลดการสึกหรอได้ดี
     - หัวเกียร์ขับแกนดรัมม้วนสลิงวงใหญ่ และใช้เกียร์เฟืองเฉียงหน้าตัดกว้างรับแรงบิดได้ดีมากกว่า มีเสียงเงียบ และสึกหรอน้อยกว่าเกียร์ขับแบบเฟืองตรง
     - ห้องเกียร์ทำจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูประบายความร้อนได้ดีกว่า มีช่องฝาเปิดขนาดใหญ่เพื่อให้ทำการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงชุดเฟืองเกียร์ได้ง่าย พร้อมมีรูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและช่องตาแมวตรวจดูระดับน้ำมันด้วย

 
 
 
 

      (5) ใช้เพลาขับดรัมม้วนสลิงแข็งแรงขนาดใหญ่ ทะลุจากในแกนกลางหัวเฟืองเกียร์ขับตัวสุดท้ายในห้องเกียร์สู่ในแกนดรัมม้วนสลิงเชื่อมติดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแกนเพลาขับจะวางรับน้ำหนักในวงตลับลูกปืนขนาดใหญ่ทั้ง 2 ด้าน เพื่อกระจายน้ำหนักยกลงไปสู่ผนังโครงสร้างของตัวรอกไฟฟ้า ที่เสริมรับความแข็งแรงอีกด้วย 

       (6) โรปไกด์ใช้วัตถุดิบ Oil Impregnated Nylon มีคุณสมบัติอ่อนกว่าเส้นใยของลวดสลิง จึงไม่บาดกัดกินใยของเส้นลวดสลิง ช่วยลดการเสียดสี เพราะตัวสารวัตถุดิบ Oil Impregnated Nylon เมื่อสึกหรอแล้วยังช่วยเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับเส้นสลิงอีกด้วย โดยตัวโรปไกด์มีลักษณะประกอบเป็น 2 ชั้น อย่างหนา, เหนียว และแข็งแรงกว่าแบบพลาสติกหรือเหล็กหล่อทั่วไป ซึ่งวงในใช้รัดเพื่อป้องกันการฟูของสลิงเมื่อเกิดการปล่อยตะขอให้เส้นสลิงหย่อนตัว วงนอกใช้รัดเพื่อเป็นร่องบังคับให้เส้นสลิงม้วนเคลื่อนลงสู่ร่องของแกนดรัมม้วนสลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้เส้นสลิงปีนเกียวทับเส้นกัน และการเคลื่อนตัวของตัวโรปไกด์เรายังใช้เป็นประโยชน์ในการตั้งตัดชุดลิมิตสวิทช์เมื่อสลิงม้วนตัวขึ้นสูงสุดหรือลงต่ำลงได้ทุกระดับของความสูงในการยกอีกด้วย   

 

      (7) รอกสลิงไฟฟ้า "Street" ได้รับการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับชุดระบบตัดการยกน้ำหนักเกินพิกัดทางกลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพอันชาญฉลาดโดย ใช้หลักการวัดค่าแรงบิดจากชุดเพลาขับแกนดรัมม้วนสลิงเข้ามาสู่ชุดเฟืองเกียร์ในห้องเกียร์ซึ่งมีโครงสร้างแขวนรับน้ำหนักบนเพลาขับอย่างอิสระไม่ติดกับโครงสร้างของตัวรอก ด้วยจุดหมุนจากแกนเพลาขับกับเฟืองเกียร์ทำให้โครงสร้างของห้องเกียร์เกิดแรงหมุนดึงเพลาแกนของชุดตรวจจับน้ำหนัก Strain Gauge แบบจานแหวนสปริง เพื่อตัดการทำงานได้อย่างแม่นยำในกรณีที่มีการยกน้ำหนักเกินพิกัด เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากรอกทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       (8) ชุดเบรกติดตั้งบนหลังห้องเกียร์โดยจับบังคับการหมุนของแกนเพลาขับชุดแรกที่ต่อออกมาจากชุดมอเตอร์ เพื่อสามารถจับแรงบิดจากมอเตอร์ได้โดยตรง และจับบังคับแรงบิดที่ย้อนกลับจากห้องเกียร์ ได้ใกล้กว่ารอกไฟฟ้าทั่วไปที่ติดตั้งชุดเบรคไว้ที่หลังมอเตอร์ขับ ทำให้มีแรงจับหยุดแรงหมุนและแรงบิดได้มากกว่ารอกไฟฟ้าทุกยี่ห้อ
    - ระบบเบรกของรอกไฟฟ้า Street ใช้ระบบ Electro Magnatic Disc Brake ที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีขนาดไซส์เบรกและจานดิสใหญ่กว่ารอกอื่นๆ ทั่วไป ทำให้สามารถรับแรงบิดจับได้ดีกว่า ระบายความร้อนและทนอุณภูมิได้สูงกว่า

       - ที่ตัวเบรกจะติดตั้งชุด Hand Release ไว้เป็นมาตรฐาน ในกรณีฉุกเฉิน ที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ตัวรอกไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถปลดวัตถุที่มีน้ำหนักลงได้อย่างปลอดภัย

 
 
       (9) ชุดตะขอรอก ใช้วัตถุดิบเป็นเหล็กอัลลอยเกรดพิเศษ ทุบปั้มขึ้นรูปด้วยความร้อนเหนียวแน่นแข็งแรงอย่างที่สุด ชุดโครงสร้างที่ต่อกับตะขอรอกใช้เหล็กเสริมความแข็งแรงถึง 2 ชั้นยึดกับแกนเพลาเพื่อรับมูเล่ 2 ฝั่งและยึดแกนดุมขนาดใหญ่ที่ใช้ตลับลูกปืนขนาดใหญ่รองรับตะขอที่ต่อจากด้านล่าง
      -ฝาครอบผลิตจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาสวยงาม เพื่อการดูแลรักษา สามารถถอดและประกอบติดตั้งได้ง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนเส้นสลิง

      (10) เส้นสลิงมีลักษณะการถักแบบตีเกลียวขวา โดยใช้เส้นใยเหล็กเกรดพิเศษทนแรงดึงสูง มาตรฐานเกรด 2160 EIPS จากประเทศเยอรมันยี่ห้อ PFEIFER พร้อมทั้งชุบสาร กัลวาไนซ์ป้องกันสนิม และเคลือบสารโพลีอไมด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น  ซึ่งสลิงของรอกไฟฟ้า Street  ทุกเส้นสามารถทดสอบทนแรงดึงได้เกินระดับพิกัดไม่น้อยกว่า 5 เท่าเป็นมาตรฐาน

 

 
      (11) ระบบชุดขับเคลื่อนรอกซ้ายขวา เทคโนโลยีใหม่พิเศษล่าสุดสำหรับรอกไฟฟ้าในยุคนี้ โดยใช้ระบบ Trolley Reaction Roller สามารถปรับถ่วงสมดุลย์น้ำหนักชุดรอก เพื่อทดแทนการใช้ก้อนน้ำหนักเหล็กถ่วงแบบเก่า ทำให้รอกมีน้ำหนักเบาลงได้ตั้งแต่ 80-200 กิโลกรัม สำหรับรอกไฟฟ้าแบบแขวนคานเดี่ยว และช่วยทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่วงสมดุลย์การทำงานของรอกได้ดีขึ้น ลดแรงเสียดทานทำให้ประหยัดพลังานในการขับเคลื่อนออกตัวรอกเคลื่อนที่ซ้ายขวา จึงช่วยลดการสึกหรอของอะไหล่ต่างๆ และผิวเหล็กรองรับล้อรอกไฟฟ้าได้ดีขี้น อีกทั้งทำให้งานออกแบบดีไซน์โครงสร้างรอกได้สวยงาน พร้อมทั้งราคาประหยัดราคารอกไฟฟ้าและค่าขนส่งก็ถูกลงด้วย

      - ชุดลูกล้อลูกปืนเหล็กพิเศษ ช่วยเสริมประคองชุดขับเคลื่อนรอกไฟฟ้าทั้ง 4 จุดของล้อหมุนบนคานเครน โดยช่วยลดการเสียดสีสึกหรอของขอบเหล็กที่คานเครนทั้ง 2 ด้าน จึงทำให้ชุดมอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อนรอกซ้ายขวาไม่ต้องมีภาระแรงบิดและทำงานอย่างหนักในการขับเคลื่อนตัวรอก จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และประหยัดลดพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับชุดมอเตอร์ลงได้อีกด้วย

 

       - ชุดเกียร์มอเตอร์ซ้ายขวาใช้เพลาขับต่อทะลุเข้าในแกนล้อ เพื่อส่งแรงขับโดยตรงเป็นส่วนเดียวกันกับชุดล้อรอกไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดการสึกหรอบริเวณรอบฟันเฟืองขับ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์มอเตอร์ ซึ่งไม่เหมือนกับรอกทั่วไป ที่ใช้ระบบขับที่ขอบล้อทำให้เกิดการสึกหรอที่เฟืองขับได้ง่ายกว่า

       - ใช้ระบบ Inverter ในการควบคุมสั่งงานมอเตอร์ จึงช่วยให้รอกสามารถออกสตาร์ทและหยุดตัวในการขับเคลื่อนที่ซ้ายขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนุ่มนวล ลดการสึกหรอในการเสียดสีของชิ้นส่วนต่างๆ และประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นมาก

      (12) ตู้คอนโทรลรอกไฟฟ้า ขึ้น-ลง ระบบ 2 สปีด แบบแมกเนติกคอนแทกเตอร์ด้วยกระแสไฟคอนโทรล 48 โวลล์
     - ตู้คอนโทรลรอก เคลื่อนที่ ซ้าย - ขวา แบบความคุมปรับสปีด 2 จังหวะความเร็วด้วยระบบ Inverter
     - มีอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ  และอุปกร์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลับเฟส พร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยนับชั่วโมงการทำงานของรอกไฟฟ้ายกขึ้นลอง
     - ตัวคู่ระบบปิดสนิท  ใช้วิธีระบายความร้อนออกสู่ภายนอกด้วยชุด Finned Aluminium Heat-Sink ทำให้สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้พิเศษถึงระดับมาตราฐาน IP55
      - การต่อชุดสายไฟเข้าออกตู้คอนโทรล ด้วยระบบ Heavy Duty Plug & Socket ถูกต้อง ปลอดภัย สะดวกในการซ่อมบำรุงดูแลชุดสายไฟภายตู้คอนโทรล

 
 
 
 
"คุณลักษณะทั้ง 12 ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหัวข้อหลักสำคัญที่รอกไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ 
ควรมี และไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ซื้อรอกไฟฟ้าควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยค่ะ"
 
 
 
 
          และในโอกาสนี้ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทางลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้คอยติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทเราได้นำเสนอออกไปถึงลูกค้าทุกท่านในทุกๆ เดือนค่ะ และทางบริษัท ไทแทนเครน ของเราขอสัญญาว่าจะทำการพัฒนาคุณภาพงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจะมีการจัดทำนำเสนอข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า, งานผลิต และกิจการรมต่างๆ ของทางบริษัท ไทแทนเครน มาคอยนำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับทราบกันอยู่ตลอดทุกๆ เดือนค่ะ แล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในฉบับเดือนเมษายนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ

 
 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้