2013.05.030 การใช้งานเครนเหนือศีรษะ และเครนแขนยื่น

Last updated: 10 Jan 2018  |  13831 Views  | 

 

"สวัสดีค่ะ"

     ลูกค้าทุกๆ ท่าน และในเดือนนี้เราก็ได้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะค่ะ ในเดือนนี้ก็เป็นเดือนของพี่น้องชาวแรงงานทุกๆ ท่านค่ะ คือ วันแรงงานแห่งชาติ วันแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลผลิต พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น ดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แรงงานย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีผู้ใช้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ฯลฯ  ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันแรงงานแห่งชาติ" ตามที่คณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2432

      ปัจจุบัน การบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบ   ของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการ  สังคมมีงานสำคัญเกี่ยวข้องกับแรงงานดังนี้

     1. การจัดหางาน ด้วยการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้าง ให้ได้คนมีคุณภาพดีไปทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน
  2. งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน เพื่อให้สามารถ เลือกแนวทางประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมตามความถนัด ความสามารถทางร่างกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพและความเหมาะสมแก่ความต้องการทางเศรษฐกิจ

       3. การพัฒนาแรงงาน ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อโดยการฝึกแบบเร่งรัด
       4. งานคุ้มครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ 
  5. งานแรงงานสัมพันธ์ทำการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงลักษณะและสภาพของปัญหา ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยขจัดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งอื่นๆค่ะ

    
  สุดท้ายนี้การที่มีวันแรงงานเป็นสิ่งที่ดี เป็นวันที่กระตุ้นเตือนทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง คนใช้แรงงานทุกคน รวมถึงหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ค่าจ้าง ค่าแรง ฯลฯ เป็นวันหยุด และเป็นวันสำคัญให้กับพวกเขา สำหรับคนใช้แรงงาน ทางบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คน เกิดมาเพื่อสู้ชีวิต ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขกับงานที่ทำ หวังว่ากำลังใจที่มอบให้จะทำให้ทุกๆ คนมีแรงในการสู้ และทำงานเพื่อปากท้อง  และครอบครัว  ก้าวผ่านอุปสรรคไปให้ได้ เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ


 
 
  

      สำหรับข่าวสารในเดือนนี้ในข่าวของ บริษัท Street Crane จำกัด ดิฉันอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็น ลักษณะการใช้งานเครนเหนือศีรษะ และเครนแขนยื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองค่ะ และลูกค้าทุกๆ ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซท์
www.streetcrane.co.uk หรือจะคลื๊กที่รูปภาพ "Street" ด้านล่างก็ได้ค่ะ


 

Overhead Cranes and Jib Cranes Streamline Production at
Mining Machinery Developments Factory Expansion

     การใช้งานเครนเหนือศีรษะ และเครนติดผนังยื่นแขนยกหมุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับการขยายโรงงานของบริษัท Mining Machinery Development (MMD) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
     ผลจากการประสบความสำเร็จทั่วโลกได้ทำให้บริษัท  Mining Machinery Development  (MMD) ได้ทำการเพิ่มกำลังการผลิตโดยการขยายโรงงาน   ด้วยเงินมูลค่าหลายล้านปอนด์     และได้จัดซื้อเครนไฟฟ้าใหม่จากบริษัท Street Crane UK ซึ่งเครนเหล่านี้จะสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในงานของ MMD ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะใช้การทำงานร่วมกันระหว่างเครนเหนือศีรษะ และเครนติดผนังยื่นแขนยกหมุน ทำให้สามารถทำงานในพื้นที่ได้หลายลักษณะ การยก  และเคลื่อนย้ายสิ่งของได้เป็นไปตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนย้าย และขนถ่ายผลผลิตในกระบวนการผลิตได้อย่างสะดวกและง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายงานในอนาคตได้อีกด้วย
 

     บริษัท  MMD  ทำการขยายโรงงานโดยเพิ่มพื้นที่ขึ้นอีกจำนวน 2 ช่อง สำหรับผลิตประกอบงานที่มีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ โดยมีเครนขนาด 20 ตัน จำนวน 6 ชุด ติดตั้งอยู่ในแต่ละช่องของโรงงานช่องละ 3 ชุด และมีทางวิ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ยาว 60 เมตร ตามความยาวของตัวอาคารโรงงาน เพื่อลำเลียง เครื่องจักรกลหนัก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตของ MMD เครนเหนือศีรษะดังกล่าวถูกกำหนดมาให้มีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับการผลิต ซึ่งใช้ผู้ปฎิบัติงานที่มีความชำนาญสูง และทำงานได้รวดเร็ว เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ปฎิบัติงานจะได้ไม่ต้องหยุดปฎิบัติงานเพื่อรอการใช้งานเครนที่มีอย่างเพียงพอ
 
     เครนเหนือศีรษะเป็นเครนแบบคานคู่ โดยใช้ระบบตรวจจับแบบลำแสงอินฟาเรดเพื่อป้องกันการชนกันระหว่างเครน 2 ชุดในช่องเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเครนทั้งหมดภายในโรงงานพร้อมกัน และสำหรับการทำงานในการยกวัตถุที่หนักถึง 40 ตัน ก็สามารถใช้เครนขนาด 20 ตัน จำนวน 2 ชุด ช่วยกันยกได้ด้วยการใช้ชุด Spreader Beam ควบคู่กันและแบ่งกระจายแรงช่วยกันยกได้

     ในโรงงานใหม่ยังได้ติดตั้งเครนติดผนังยื่นแขนยกหมุน ขนาด 1 ตัน จำนวน 10 ชุด จากบริษัท Street Crane อีกด้วย ซึ่งเครนจำนวน 7 ชุด ติดตั้งไว้ในโรงงานช่องที่หนึ่ง และอีก 3 ชุด ได้ติดตั้งอยู่ในช่องที่สอง เครนติดผนังยื่นแขนยกหมุน ซึ่งเครนแต่ละตัวทำหน้าที่ยกสิ่งของตรงพื้นที่ปฎิบัติงาน
ในส่วนของงานเชื่อม และงานโลหะแผ่น เครนยื่นแขนหมุนนี้ถูกติดตั้งอยู่กับเสาซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบเครน มีการประกอบกันในลักษณะที่สามารถถอดตัวเครนยื่นแขนนี้ออกมาได้ง่าย เมื่อต้องการย้ายตำแหน่ง  เพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเครนติดผนังยื่นแขนยกหมุนไว้ตามจุดต่างๆ

     นอกจากนี้ ภายในอาคารโรงงานเดิมยังได้ติดตั้งเครนเหนือศีรษะคานคู่ขนาด 50 ตัน จำนวน 2 ชุด และเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 ชุด จากบริษัท Street Crane ซึ่งติดตั้งเพื่อใช้งานอยู่ด้วยกัน และหนึ่งในเครนขนาด 50 ตันนั้นยังได้ติดตั้งรอกเสริมขนาด 15 ตัน เพื่ิอใช้ในการช่วยยกอย่างสะดวก และมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ อีกด้วย


     เครน 20 ตัน ที่ได้กล่าวไปข้างต้นได้ใช้รอกในรุ่น ZX Series ของบริษัท Street Crane ซึ่งออกแบบมาอย่างมีมาตรฐานและมีคุณสมบัติพิเศษที่ทันสมัย และเชื่อถือได้ในเรื่องความสะดวกในการซ่อมบำรุง ซึ่งรอกรุ่น ZX นี้ยังได้ใช้รูปแบบ True Vertical ซึ่งสามารถยกขึ้น-ลงในแนวดิ่งได้อย่างเที่ยงตรง และสำหรับเครน 50 ตันได้ใช้รอกที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะทาง โดยจัดอยู่ในรอกรุ่น VX Series ซึ่งรอกสำหรับการใช้งานหนักเหล่านี้ ยังได้ติดตั้งระบบการยกที่สามารถป้องกันการแกว่งตัวของวัตถุที่ถูกยกเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัย และสำหรับเครนติดผนังยื่นแขนยกหมุนขนาด 1 ตัน ใช้รอกรุ่น LX Series ซึ่งเป็นรอกทั้งหมดจากบริษัท Street Crane ด้วยเช่นกัน

     สำหรับความคล่องตัวสูงสุดสำหรับการใช้งานเครนเหนือศีรษะ ซึ่งการควบคุมเครนไฟฟ้าได้ใช้ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานระยะไกลเพื่อควบคุมการทำงานของเครน  ชุดรีโมทคอนโทรลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเครนสามารถเลือกพื้นที่ทำงานของตัวเองในขณะควบคุมเครนได้ จึงทำให้มีความสะดวกหากต้องการมองเห็นการทำงานที่ชัดเจน และมีความปลอดภัยส่วนบุคคลเพราะผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ใกล้บริเวณตัวเครนและวัตถุที่มีน้ำหนัก ซึ่งการยืนอยู่ใกล้มากเกินไปซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการยก และทางบริษัท Street Crane ยังได้ติดตั้งช่องต่อสายสวิทช์กดปุ่มไว้ให้อีกด้วย เพื่อสำรองการใช้งานและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับชุดรีโมทคอนโทรล
 
     นับตั้งแต่การติดตั้งเครนดังกล่าว บริษัท MMD ได้รับการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรกลหนักจากลูกค้ามากมายได้แก่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหมืองหิน วิศวกรรมโยธา และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบำบัดของเสียทั่วโลก เมื่อเครนทั้งหมดและเครื่องมือต่าง ๆ ถูกติดตั้งและใช้งานภายใน บริษัท MMD จึงทำให้บริษัทสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต ตลอดเวลาในการขนย้ายและการจัดส่งสินค้า ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มการแข่งขันทางการตลาดได้สูงมากขึ้นค่ะ
 


 
 
 
       สำหรับในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ทางบริษัท ไทนแทนเครน จำกัด ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า Manufacturing Expo 2013 ในวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค - บางนา โดยภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับกองทัพเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งจะรวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรไว้ในงานนี้งานเดียวเลยนะค่ะ และในทุกๆปีได้มีลูกค้าต่างให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์รอกไฟ้ฟ้ายี่ห้อ "Street" และอุปกรณ์ต่างๆ ของทาง บริษัทฯมากมาย โดยเราได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลในด้านการขาย และบริการให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกอยู่ภายในบูธตลอดเวลา หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street" และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครนไฟฟ้าเพิ่มเติม มาพบกับเราได้ในงาน Manufacturing Expo 2013 ที่บูธ "Titan Crane" Booth No. X21 Hall 104 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 (วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์) อย่าพลาดโอกาสนี้นะคะ แล้วพบกันในงานสวัสดีค่ะ

โปรดอย่าพลาด!!!!! โอกาสนี้เรามีข้อเสนอดีๆ และสินค้าราคาพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สรุปตกลงสั่งซื้อสินค้าของเราภายในงานด้วยนะค่ะ 
"สวัสดีค่ะ"

 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้