2011.01.004 แนะนำเครนไฟฟ้าประเภทต่างๆ

Last updated: 10 Jan 2018  |  15033 Views  | 


เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2554
ขออำนวยพรด้วยความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่านที่ร่วมสนุบสนุนกิจการ
ของเราด้วยดีตลอดมา
ให้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 
คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ได้ก่อตั้งกิจการมากว่า 14 ปี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540  บริษัท เราบริการรับออกแบบ ผลิต และประกอบเครนในโรงงานที่ทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ในการผลิตเครนเหนือศีรษะ เครนสนามขาสูง เครน วิ่งตามผนัง และเครนแขนยื่นหมุน ทั้งแบบมาตรฐาน และแบบสำหรับการใช้งานพิเศษเฉพาะด้าน

     สำหรับข่าวฉบับแรกของปี 2554 นี้ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอแนะนำลักษณะการใช้งานและความเหมาะสมของเครนที่ใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเครนไฟฟ้าประเภทต่างๆ ออกเป็น 10 ประเภทด้วยกันดังนี้
 
เครนไฟฟ้าประเภทต่างๆ
 
OVERHEAD CRANES : SINGLE GIRDER
เครนเหนือศีรษะ : แบบคานเดี่ยว
  OVERHEAD CRANES : DOUBLE GIRDER
เครนเหนือศีรษะ : แบบคานคู่
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้กับ
อุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่หนักมาก ซึ่งควรมี
ความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6-25 เมตรและควรมีน้ำหนัก
ยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งมี
รอกไฟฟ้า สำหรับเครนแบบคานเดี่ยวที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับใช้งานแขวนประกอบกับเครนชนิดนี้
อ่านต่อ>>
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ซึ่งควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10-30 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานคู่ที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับใช้งานวางบนเครนแบบคานคู่
 อ่านต่อ>>
GANTRY CRANES : SINGLE GIRDER
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง : แบบคานเดี่ยว 
  GANTRY CRANES : DOUBLE GIRDER
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง : แบบคานคู่
 
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่มากนัก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6-20 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานเดี่ยว
อ่านต่อ>>
 
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้งสำหรัลโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10-30 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานคู่
อ่านต่อ>>
SEMI GANTRY CRANES : SINGLE GIRDER
เครนสนามขาสูงข้างเดียว : แบบคานเดี่ยว
  SEMI GANTRY CRANES : DOUBLE GIRDER
เครนสนามขาสูงข้างเดียว : แบบคานคู่
 
เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้าน-ข้าง นอกตัวอาคารโรงงานหรือใช้ติดตั้งในร่มโดยติดตั้งรางวิ่งชั่นบนไว้ที่เสาด้านข้าง-ในตัวอาคารโรงงานหรือผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครนในโรงงานเป็น 2 ระดับได้อีกด้วยโดยใช้ติดตั้งชุดเครนเหนือศีรษะ เพื่อทำงานเฉพาะกับเครื่องจักร 
อ่านต่อ>>
 
เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มภายในตัวอาคารโรงงาน มีคุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงขาเดียว แบบคานเดี่ยว และในกรณีที่ต้องการออกแบบคานคู่ เพราะผู้ใช้งานต้องกาประสิทธิภาพในการยกวัตถุและสินค้าที่หนักกว่า และพื้นที่ใช้งานที่กว้างกว่า
อ่านต่อ>>
PILLAR JIB CRANES
เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน
  WALL JIB CRANES
เครนติดผนังยื่นแขนหมุน
 
เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน  มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครนซึ่งการออกแบบเครนชนิดนี้ต้องคิดถึงความต้องการ4ประการ 1.ขนาดน้ำหนักยก 2.ระยะความสูง 3.ระยะแขนยื่น 4. ระยะรัศมีของวงแขนหมุนและสิ่งสำคัญในการติดตั้งต้องเตรียมฐานรากเพื่อรองรับเครนตั้งเสาให้แข็งแรง
อ่านต่อ>>
 
เครนติดผนังยื่นแขนหมุน มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้เสาของอาคารโรงงาน เป็นตัวยึดโครงสร้าง เพื่อให้แขนหมุนเท่านั้น สำหรับโรงงานที่เหมาะกับเครนชนิดนี้ต้องมีความแข็งแรง เหมาะสมไม่อ่อนโยกตัวได้
อ่านต่อ>>
WALL CRANES
เครนติดผนังยื่นยก
  UNDERHUNG CRANES
เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
 
เครนติดผนังยื่นแขนยก มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างผนังตัวอาคารโรงงาน ซึ่งแตกต่างกับเครนติดผนังยื่นแขนหมุนที่สามารถทำงานได้เฉพาะบริเวณเสาที่ยึดติดเท่านั้น และมีลักษณะแตกต่างกับเครนสนามขาสูงข้างเดียว ตรงที่เครนสนามขาสูงข้างเดียวมีขาเครนข้างหนึ่งวิ่งบนรางด้านบนติดกับเสาโรงงาน
อ่านต่อ>>
 
เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง สามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่ ตามความเหมาะสมด้านการใช้งานเกี่ยวกับการยกน้ำหนัก และความกว้างในตัวอาคารโรงงาน ดังที่ได้กล่าวอธิบายไว้แล้วในส่วนของเครนเหนือศีรษะ ที่วิ่งด้านบนรางวิ่ง แต่สำหรับความแตกต่างกันที่ต้องนำเครนเหนือศีรษะลงมาแขวนวิ่งใต้ราง 
อ่านต่อ>>
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และความพร้อมด้านบริการหลังการขายจะได้มีโอกาสได้บริการท่านอีก
    
     หากท่านต้องการให้นำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขายเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของท่าน กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3857-1666-9 ต่อ 25  มือถือ 08-1867-0418  โทรสาร 0-3857-1665 หรือ e-mail :
titancrane@live.com 
 
 

 Titan Crane Company 1/19  M.1,  Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao  24180 (Thailand)
Tel. 0-3857-1666 - 9     Fax. 0-3857-1665
E-mail  : 
titancrane@live.com
www.titancrane.co.th
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้