2017.05.081 การใช้งาน และการดูแลชุดตะขอเกี่ยวยกของรอกไฟฟ้า

Last updated: 10 Jan 2018  |  6698 Views  | 

หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า&ผลิตภัณฑ์ เครนไฟฟ้า งานแสดงสินค้า บริการ ข่าวสาร ติดต่อเรา เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
สวัสดีครับ ลูกค้าบริษัท ไทแทน เครน ทุกท่าน
 
          สวัสดีครับ ผู้รักการอ่านทุกๆ ท่าน ผมธรรมรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคย กับข่าวสารต่างๆ และสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานกับเครนไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายคุณภาพชั้นนำมากมายครับ และสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีข่าวดีๆ มาฝากลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าครับ ท่านจะได้สัมผัสกับเครนขนาดย่อม และทดลองใช้งานเครน ซึ่งเราจะยกเครนไปไว้ในงานอินเตอร์แมค ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาครับ แต่ก่อนอื่นจะขอกล่าวถึงวันสำคัญสำหรับสุขภาพกันก่อนครับ
 
          ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีวันสำคัญที่เป็นสิ่งใกล้ตัวเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งวันสำคัญที่ว่านี้เป็นวันสำคัญต่อสุขภาพของเราทุกคนครับ คือวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day) ครับ ทางองค์การอนามัยโลกได้ระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้วันที่ 31  พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหี่โลกครับ 
 

 
              ทางรัฐบาลของไทยเราก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสีย ทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ ไม่เพียงแต่ให้งดสูบบุหรี่เฉพาะวันงดสูบบุหรี่โลกเท่านั้น แต่รัฐบาลยังออกกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณะสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซองไว้ด้วย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฏหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชนทั้งผู้ที่สูบ และผู้ที่ไม่สูบ เช่นการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะสำหรับสูบบุหรี่ และการเพิ่มข้อห้ามการสูบบุหรี่ในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้นครับ


 
          การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเอง และผู้ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิดครับ ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์, นิโคติน, ทาร์ ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นต้อกระจก เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด และโรคปอดครับ สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ครับ
 ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ป sanook
และรูปภาพ by thairath
                                                                                       

   การใช้งาน และการดูแลชุดตะขอเกี่ยวยกของรอกไฟฟ้า
 
 
          คอลัมน์ต่อไปนี้ผมขอแนะนำการใช้งาน และการดูแลชุดตะขอเกี่ยวยกของรอกไฟฟ้าครับ ดังภาพเป็นตะขอของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้าที่ทางบริษัทฯ นำเข้าและจำหน่ายครับ การใช้งาน และดูแลชุดตะขอรอกไฟฟ้า สำหรับเป็นชิ้นส่วนที่จะใช้นำมาเกี่ยวยก หรือยึดโยงเข้ากับอุปกรณ์ช่วยยกที่มีรูปแบบหลากหลาย ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้ข้อจำกัดของอุปกรณ์ และสังเกตุความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น โดยในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปให้ข้อมูลนี้สนับสนุนยังผู้ปฏิบัติใช้งานรอกเครนไฟฟ้าอยู่เป็นประจำทุกๆวัน ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถนำข้อมูลทางเทคนิคนี้ไปใช้ในขณะทำงาน และเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และดูแลชุดตะขอเกี่ยวยกได้อย่างถูกต้องไปพร้อมๆกัน จึงขอแนะนำขั้นตอนง่ายๆ ก่อนใช้งานดังนี้ครับ
 
• มีป้ายระบุไว้อย่างชัดเจนถึงน้ำหนักยกสูงสุด (น้ำ
หนักยกปลอดภัย) ของชุดตะขอ ตรวจให้แน่ใจวัตถุที่ต้องการนำมาแขวนโยง ต้องไม่เกินกว่าน้ำหนักยกสูงสุดที่รับได้
 
• ตรวจให้แน่ใจวัตถุที่ต้องการนำมาแขวนโยง ต้องไม่เกินกว่าน้ำหนักยกสูงสุดที่รับได้
 
• ชุดตะขออยู่ในสภาพดีตามมาตรฐาน และตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่บิดเบี้ยวเสียรูปทรง
 
•  ตรวจเช็คระยะความกว้างทางเข้าของคอตะขอ "t"
 
 
 


 
 
ภาพแสดงภาพ ระยะความกว้างทางเข้าคอตะขอ“t”  ของรอกสลิงไฟฟ้า "Street"
รุ่นรอก จำนวนทดสลิง “t”
ตะขอใหม่
 (มม.)
“t” สูงสุด. (มม.)
“w” ref only. (มม.)
ZX06 2 40 44 83
4 50 55 38
ZX08 2 50 55 38
4 56 61.6 73
6 63 69.3 81
8 71 78.1 93
 
          • ชุดเซฟตี้แค๊ช และสปริงสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการติดขัดที่ส่วนปลายตะขอ
          • สภาพของฝาครอบพูลเล่ย์ และโคบเวอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้รับความเสียหาย
          • พลูเล่ย์สามารถหมุนได้อย่างอิสระ ไม่ได้รับการชำรุด หรือมีรอยแตก
          • การสึกหรอของจุดรับแสงส่วนล่างของตะขอ ต้องไม่มีรอยกัดแหว่ง รอยร้าวต่างๆ ปรากฏให้เห็น
          • ต้องไม่นำอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมซ่อม หรือดัดแปลงสภาพมาใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติด้านความแข็งแรง
             ของอุปกรณ์จะถูกเปลี่ยนไป
 
        การให้พนักงานในสายการผลิตร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาเครื่องจักร เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการขัดข้องของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด เครื่องจักรซับซ้อนเพียงใด ผู้ใช้เครื่องยังคงมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องช่วยดูแลรักษาอยู่ด้วยเสมอครับ
 
                                                                                                                                               
   
   INTERMACH EXHIBITION SHOW 2017

 
                                                                                     
       
          ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทางบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานอินเตอร์แมค INTERMACH 2017 งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ งานเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเน้นจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นงานแสดงเครื่องจักรจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นงานแรกของทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับภาคการจัดซื้ออุตสาหกรรมครับ ในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานกับเครนไฟฟ้าครับ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ไทแทน เครน มีดังนี้ครับ
                                                                                                                
สินค้า และผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไทแทน เครน จำกัด
                                                                                     

รอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street"

          เครื่องช่วยผ่อนแรงในการยก รอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street" เป็นนวัตกรรมที่สูงสุดจากประเทศอังกฤษ ซึ่งผลิตและออกแบบรอกไฟฟ้าที่มีประสบการณ์โดยตรงอย่างยาวนาน และจากการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัท Street Crane ทำให้เรารู้ดีเกี่ยวกับการออกแบบรอกไฟฟ้าอย่างไร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างแข็งแรง และคงทน สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงที่สุด พร้อมทั้งสะดวก สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานทุกลักษณะการทำงาน
 
 
     

รางไฟ ยี่ห้อ "Mobilis"

     

รีโมทคอนโทรลเครน ยี่ห้อ "Fomotech"

 รางไฟอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแนวยาวรางไฟฟ้า ยี่ห้อ "Mobilis" รางไฟที่ใช้กับชุดระบบไฟฟ้าตามแนวยาว ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ได้รับการผลิต และออกแบบโดย FELS โดยได้พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีพลาสติก  ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตติดตั้ง มีความปลอดภัย แข็งแรง ง่ายต่อการประกอบ รวดเร็ว น้ำหนักเบา การบำรุงรักษาง่าย                 รีโมทคอนโทรลเครนยี่ห้อ "Fomotech" เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไต้หวัน และจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่มีการแข่งขันด้านผู้นำเทคโนโลยีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง  มีฟังก์ชั่นการดำเนินการใช้พลังงานต่ำ และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานระบบควบคุมระยะไกล
         
         
     

สวิทช์ปุ่มกด ยี่ห้อ "Ravioli"

     

แม่เหล็กถาวร ยี่ห้อ "Tecnomagnete"

        สวิทช์ปุ่มกด ยี่ห้อ  "Ravioli" ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอิตาลี  เป็นแบบปุ่มกดเรียงแถวเดียว สำหรับช่วยทำงานกับแผงตู้วงจรของรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการทำงาน ดีที่สุด มีฟังก์ชั่นการทำงานของชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างที่ถูกต้อง
 
            แม่เหล็กถาวร ยี่ห้อ "Tecnomagnete" อุปกรณ์ ช่วยให้ง่ายในการเคลื่อนย้ายเหล็ก ที่มีลักษณะเป็นเหล็ก แผ่นหนา-บาง เหล็กกลม หรือลักษณะตามการใช้งานของลูกค้า แม้จะมีพื้นที่จำกัด มีการเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอิตาลี.
         
         
     

สายไฟ ยี่ห้อ "Elettrotek Kabel"

     

โซ่ ยี่ห้อ "Thiele"

         สายไฟ ยี่ห้อ "Elettrotek Kabel" มีคุณภาพเยี่ยม มีทั้งแบบสายไฟแบน, สายไฟกลม, สายไฟเดี่ยว และสายไฟคอนโทรลสลิงคู่  มีทุกขนาดตามการใช้งานของลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์สายไฟ นำเข้าจากประเทศอิตาลี
 
                อุปกรณ์ในการช่วยยก โซ่ ยี่ห้อ "Thiele" ผลิตด้วยเหล็กเกรด 100 มีหลากหลายขนาด ตามความต้องการในการยก  ได้ถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในการช่วยยกวัตถุหนัก หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนำเข้าจากประเทศเยอรมัน
         
         
     

สายรัดสลิงอ่อน ยี่ห้อ "Technotex"

     

อุปกรณ์ชุดเครน ยี่ห้อ "Titan"

          อุปกรณ์สายรัดสลิงผ้าใบยี่ห้อ "Technotex" นำเข้า จากประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นผลิตภัณฑ์สายรัดผ้าใบโพลีเอสเตอร์ ใช้งานสำหรับการยกวัตถุที่มีน้ำหนัก ที่มีคุณภาพสูง มีการออกแบบตามมาตรฐานยุโรป และนานาชาติ
 
              อุปกรณ์ชุดขาเครน ชุดล้อเครน ชุดมอเตอร์ขับเครน ชุดตู้คอนโทรลเครน ขับเคลื่อนตามแนวยาว เป็นเครื่องประกอบกับชุดคานเครนเพื่อใช้งานขับเครน ให้เคลื่อนที่ตามแนวยาว  และชุดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเครนไฟฟ้า
 
         สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานกับเครนไฟฟ้าทั้งหมด ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ครับ และในโอกาสนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้า ของทางบริษัท ไทแทน เครน สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานขนาดย่อที่ใช้งานได้จริง และท่านจะได้สัมผัสกับการใช้งานจริง และทดลองใช้งานจริงได้ที่งานอินเตอร์แมคนี้ครับ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านได้ที่บูธ "Titan Crane" No.P32 ในงานอินเตอร์แมค 2017 ครับ ทางเรามีทีมงานขายที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำ ได้ตั้งแต่วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ ครับ
 
โปรดอย่าพลาด!!!!! โอกาสนี้เรามีข้อเสนอดีๆ
        และสินค้าราคาพิเศษสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจต้องการใช้เครน สามารถเข้าสรุปตกลงสั่งซื้อสินค้าของเราได้ภายในงานด้วยนะครับ
 
                                                                                                                                                                 
   
   ผลงานเครนไฟฟ้า ของเดือนที่ผ่านมา

 
 
         คอลัมน์สุดท้ายนี้ขอนำเสนอภาพผลงานเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเช่นเคยเหมือนทุกๆ เดือนครับ ซึ่งในการผลิต และติดตั้งเครนไฟฟ้าในแต่ละงาน ทางบริษัทฯ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจที่จะสร้างผลิตเครนไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึงพอใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของรอก และเครนไฟฟ้า ในแต่ละงานที่ได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านครับ  และรูปภาพด้านล่างนี้ เป็นรูปภาพผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาครับ
 

เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 2 ตัน ยกสูง 6 เมตร
กว้าง 12 เมตร วิ่งยาว 31 เมตร (จำนวน 1 ชุด)
(ติดตั้งที่จังหวัดอุดรธานี)
 
 

เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 6 เมตร
กว้าง 15 เมตร วิ่งยาว 60 เมตร (จำนวน 1 ชุด)
(ติดตั้งที่จังหวัดปทุมธานี)
 
      บริษัท ไทแทน เครน ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับที่ได้ไว้วางใจ และให้โอกาส และสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์เครนไฟฟ้าของทางบริษัท ไทแทน เครน ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัท ไทแทน เครน ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปครับ
 
         ท่านใดกำลังขยายโรงงาน และมีความต้องการที่จะใช้เครนไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 0 3857 1666-9 และแฟกซ์ 0 3857 1665 และอีเมลล์ titancrane@live.com ครับ
 
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับ เดือนมิถุนายน 2560 ครับ "สวัสดีครับ"
 
Sale Executive. ธรรมรัตน์  พรชัยกฤตพงษ์
Tel. 089-034-5005
E-mail : tp_titancrane@live.com
 
                                                                                        
 

TITAN'S GROUP COMPANY

 
                                                                              
          TITAN CRANE CO.,LTD.
          1/19  Moo 1 Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24180
           e-mail  :  titancrane@live.com
           web site  :  
www.titancrane.co.th
           https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
                                                           
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้