2012.10.023 การใช้เครนช่วยฝึกซ้อมช่วยผู้ประสบภัยจากเฮลิคอปเตอร์ตกลงในทะเล

Last updated: 10 Jan 2018  |  12188 Views  | 

 

 

 

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกๆ ท่าน

        พบกับดิฉันและข่าวสารต่าง ๆ สำหรับ เดือน ตุลาคม 2555 เช่นเคย ซึ่งในเดือนนี้ดิฉันขอพาดหัวข่าวเป็นรูปของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ จอร์จ ออสบอร์น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ Street Crane ที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2012 พร้อมด้วยการเสนอให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนกิจการให้บริษัท Street Crane ซื่งเป็นโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตรอกและเครนไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ได้มีขยายกิจการโรงงานผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดจ้างวิศกรและพนักงานที่เป็นคนอังกฤษเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เศรฐกิจในประเทศได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซท์  www.streetcrane.co.uk หรื่อคลิ๊กทีรูปภาพด้านบนก็ได้ค่ะ

        ส่วนเดือนนี้ดิฉันก็ยังมีรายงานจากกรมอุตุนิยม
วิทยามาฝากแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้มาฝากด้วยค่ะ
 


     ในเดือนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกส่วนมากในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านบริเวณดังกล่าว และประมาณครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น อนึ่ง เดือนตุลาคมอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ทำให้มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้ในที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มบางพื้นที่ ปริมาณฝนของเดือนนี้ คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย

 
ข้อควรระวัง

     ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยได้ ซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน อาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก รวมทั้งภาคใต้ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยค่ะจากรายงานพยาการณ์อากาศข้างต้น อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย มีทั้งฝนตกหนักตอนเย็นถึงช่วงค่ำ อากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน อากาศแบบนี้อาจจะทำให้ทุกท่านไม่สบายได้ รักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

 
          และในเดือนนี้ยังมีวันที่สำคัญกับพี่น้องชาวพุทธของเรานะค่ะคือ วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาชั้นดาวดึงส์ เรามาดูถึงความหมายคราวๆ และความสำคัญของวันออกพรรษากันค่ะ

          วันออกพรรษา หมายถึงวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน กล่าวคือ เมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 แล้วอยู่ประจำที่หรือวัดนั้นเรื่อยไป จนสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้

ความสำคัญของวันออกพรรษา
 
วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลดังนี้
 
1. หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้
 
2.เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน
 
3. ในวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำปวารณา เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน
 
4. พุทธศาสนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าว ตักเตือนตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไป

     และในเดือนนี้ดิฉันขอเชิญพี่น้องชาวศาสนาพุทธทุกๆ ท่านได้มาร่วมทำบุญทั้งการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ การถวายสังฆทาน บริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งการให้ทานแก่สัตว์ การรักษาศีลไม่ว่าจะเป็น ศีล 5 หรือศีล 8 การเจริญภาวนา เช่น ทำสมาธิอบรมใจ ปฏิบัติกรรมฐาน สวดมนต์

       ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น คือ เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำของพุทธบริษัท ที่เป็นฐานกำลังสำคัญแห่งกองทัพธรรมนั้นท่านดำรงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่คฤหัสถ์จัดถวาย ท่านจึงสามารถมีกำลังกาย กำลังใจที่จะศึกษาพระพุทธพจน์คือ พระไตรปิฎก ให้เข้าใจ ทรงจำ นำมาประพฤติปฏิบัติ และกล่าวสอนมวลมนุษย์ได้ค่ะ
 


     
     สำหรับข่าวสารของ บริษัท Street Crane จำกัด ในเดือนนี้ ดิฉันอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นลักษณะการใช้เครนไฟฟ้าในอีกรูปแบบหนึ่ง คือการนำโฮเวอร์เฮดเครนไปใช้เพื่อช่วยในการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากเฮลิคอปเตอร์ตกลงในทะเลค่ะ


 
 


โฮเวอร์เฮดเครนถูกใช้เป็นเครื่องช่วยในการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจาก
เฮลิคอปเตอร์ตกในทะเล

 
        เครนเหนือศีรษะซึ่งได้นำมาใช้เพื่อช่วยการซ้อมฝึกอบรมในการจำลองสถานการณ์ที่เฮลิคคอปเตอร์ได้ตกลงไปในทะเล โดยการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จัดขึ้นที่ วิทยาเขต ฟลีทวู้ด นอทิคอล ของวิทยาลัยแบล็คพูล Blackpool College’s Fleetwood Nautical Campus (FNC) ซึ่งได้ใช้เครนเหนือศีรษะในการยกน้ำหนักที่มีความปลอดภัยขนาด  4  ตัน ถูกสร้างและติดตั้งโดยบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมด้านการผลิตเครนที่ใหญ่ที่สุดของในอังกฤษชื่อบริษัท Street crane  จำกัด สำหรับวิทยาเขตเป็นหนึ่งในความร่วมมือเป็นศูนย์กลางในประเทศอังกฤษที่จัดให้มีสิ่งจำเป็นในการฝึกอบรมการลี้ภัยเฮลิคอปเตอร์ตกทางทะเลสำหรับพื้นที่ทะเลเหนือ, ด้านการทหาร และให้บริการกับบุคคลทั่วไปในกรณีฉุกเฉิก 

          ระบบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนี้ ได้รับการออกแบบโดย EDM เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการจำลองสำหรับการฝึกอบรมการบิน EDM ซึ่งผลิตโมดูลที่ใช้เป็นลักษณะเฮลิคคอปเตอร์ใต้น้ำ HUET เพื่อใช้ในการฝึกหลบหนี ซึ่งการจำลองเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้จะทำการจัดจำลองทุกสิ่งให้เหมือนจริง ทั้งในส่วนของที่นั้ง, เข็มขัดนิรภัย, ประตู และกระจกเป็นของเฮลิคอปเตอร์จริง และเพื่อความปลอดภัยทางด้านหลังของโมดูลจะถูกเปิดออกได้ เพื่อมีไว้สำหรับให้นักประดาน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ฝึกอบรมได้ 

         FNC ได้ทุ่มเทกับการสร้างสระว่ายน้ำที่นี่ขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะสามารถทำให้มีคลื่นสูงได้ประมาณหนึ่งเมตร สามารถจำลองความมืด และฝนตกได้ โดยใช้เครนวางตามความกว้างของสระและมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์จำลองเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมทั้ง 4 คนรวมกับครูผู้ฝึกสอนขึ้นไปบนชุด HUET พร้อมรัดสายนิรภัยให้แน่นและปลอดภัย ก่อนจะเคลื่อนย้ายออกไปยังศูนย์กลางของสระว่ายน้ำ จากตำแหน่งนี้ HUET จะค่อยๆ ลดตัวลงไปแช่อยู่ในน้ำหรือในขณะที่แช่สามารถกลิ้งตัวไปมาได้ ผู้รับการฝึกอบรมแล้วจะต้องช่วยตัวเองถอดสายรัดนิรภัยออกมาเพื่อใส่เครื่องช่วยหายใจและหาทางออกมาอย่างปลอดภัย  นอกจากนี้ครูผู้ฝึกสอนในเครื่อง HUET และนักดำน้ำที่อยู่ในน้ำด้านนอกจะต้องสามารถเข้าไปช่วยเหลือเปิดชุดโมดูลออก และปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ เพื่อให้สิ้นสุดการจำลองสถานการณ์ได้ทันที ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือความเสี่ยงใดๆ


           นี่คือลักษณะการใช้งานอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องปกติอย่างมาก ที่เราได้ทำไว้สำหรับเครนของเรา "ตามที่กรรมการผู้จัดการของบริษัท Street Crane จำกัด Mr.Andrew Pimblett ได้อธิบายไว้ "ในแง่วิศวกรรมมันคือความสัมพันธ์ตรงไปตรงมาในการกำหนดจุดตำแหน่งเป้าหมายการเคลื่อนที่ของเครนกับการเคลื่อนที่เพียงการยกขึ้น-ลงและตามแนวนอน ซึ่งชุดเครนแบบคานเดี่ยวได้ถูกแขวนไว้ด้วยตัวรอกไฟฟ้าที่ได้หิ้วชุด HUET ไว้ แต่ส่ิงที่ไม่ปกติคือมันมีชุดคอยสปริงคู่ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในการตก ซึ่งจะยอมให้ชุดโมดูลที่แขวนไว้เหนือน้ำประมาณ 1  เมตร ก่อนปล่อยให้ตกลงสู่น้ำ
 

 

 


 
 
 

     สำหรับในเดือน พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ทางบริษัท ไทนแทน เครน จำกัด  ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า  METALEX  2012  ในวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน  2555  เวลา 10.00 - 19.00  น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค - บางนา โดยในงานท่านจะได้พบกับกองทัพเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งจะรวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรไว้ในงานนี้งานเดียวเลยนะค่ะ และในทุกๆ ปีได้มีลูกค้าต่างให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์รอกไฟ้ฟ้ายี่ห้อ "Street"  และอุปกรณ์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ เราได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลในด้านการขาย คอยให้คำแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อยู่ภายในบูธตลอดเวลา หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้า ยี่ห้อ "Street" และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครนไฟฟ้าเพิ่มเติม มาพบกับเราได้ภายในงาน METALEX 2012  ที่บูธ " Titan Crane " Booth No.6F21 Hall 106  ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2555 (วันพุธ - วันเสาร์) อย่าพลาดโอกาสนี้นะคะ แล้วพบกันในงานสวัสดีค่ะ


ห้ามพลาด!!!!!   โอกาสนี้เรามีข้อเสนอดีๆ และสินค้าราคาพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สรุปตกลงสั่งซื้อสินค้าของเราภายใน 
                        งานด้วยนะค่ะ "
 
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้