ศูนย์บริการ ไทแทน เซอร์วิส

 "เรายินดีให้บริการงานเกี่ยวกับรอก และเครนไฟฟ้าของท่าน ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์จริงใจ"

 

นโยบายในการทำงานของบริษัท

     1. "ความปลอดภัย" ต้องคิด และทำเป็นอันดับแรกทุกครั้ง สำหรับทุกๆ คน ทุกๆ งาน ทุกสถานประกอบการที่เราได้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำงาน และร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อเน้นย้ำ และทำการป้องกันไม่ให้ความอันตรายใดๆ เกิดขึ้นได้
 

     2. เราส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถ และให้ความรู้เพิ่มเติม พร้อมจัดหา และปรับปรุงเครื่องมือในการทำงานให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้กับทีมงาน และช่างผู้ให้บริการทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
 

     3. เราทำงานตรวจเช็ครอก และเครนไฟฟ้า  ตามหลักขั้นตอนมาตรฐาน ด้วยความรู้ และเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดรอบคอบ ครบถ้วน ตรงเวลาทำให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรอก และเครนไฟฟ้าต่อลูกค้า และผู้ใช้งาน
 

     4. ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ถึงความชัดเจนในการให้บริการ และการตกลงในการทำงานของเราที่เป็นไปได้ บนความสำเร็จของงานที่เรียบร้อย และมีคุณภาพดี บนตารางเวลาการส่งมอบที่กำหนดไว้
    

     5. อัตราค่าสินค้า และงานบริการของเรา เป็นอัตราที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงที่สุดในทุกงานบริการ รวมทั้งคุณภาพที่ดีกว่า เวลาที่รวดเร็ว และความรับผิดชอบต่องานหลังการขายที่มีอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าทุกๆ โรงงานในประเทศไทย

 
 

 

สินค้า และการบริการของเรา

     1. การตรวจเช็คคุณภาพ และบริการบำรุงรักษารอก และเครนไฟฟ้า ตามสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขายเป็นโปรแกรมการบริการตามกำหนดในช่วงระยะเวลาต่อปี หรือช่วงเวลาแต่ละครั้ง ตามข้อตกลง

     เรายินดีเสนอราคาตามจำนวน 1, 2, 3, 4 ครั้ง/ปี หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และความแตกต่างข้อตกลงของงาน ในการตรวจเช็คคุณภาพ และให้บริการบำรุงรักษา รอกและเครนไฟฟ้าตามโปรแกรม ดังที่คุณสามารถเลือกในสิ่งที่เหมาะสม และพึงพอใจสูงสุด สำหรับสถานที่ ปริมาณการใช้งาน สภาพและคุณสมบัติของรอกและเครนไฟฟ้าของคุณเอง ซึ่งไทแทนเครนสามารถให้บริการงานตรวจเช็คคุณภาพ และการบำรุงรักษากับรอกและเครนไฟฟ้าของคุณ และส่งมอบรายงานการให้บริการภายใต้เงื่อนไขการทำงานและเวลาที่ได้ตกลงไว้ 

     การสรุปรวมจำนวนครั้ง และขอบเขตเงื่อนไขของการรองรับการบริการ คือความเป็นไปได้จากระยะเวลาประจำปีในการตรวจเช็ค เพื่อให้ได้ผลเต็มที่ของการบำรุงรักษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้บริการตามสัญญา การบริการทั้งหมดนี้ คือความสมบูรณ์ที่รอกและเครนไฟฟ้าของคุณต้องการที่จะได้รับ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้ใช้งานรอกและเครนไฟฟ้าของคุณอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับมูลค่าของเงินที่ใช้ไปในการบำรุงรักษารอกและเครนไฟฟ้าทั้งหมดของคุณ
 

     2. การซ่อมเร่งด่วน การซ่อมแซมแก้ไขปัญหาความชำรุดเสียหาย และการโอเวอร์ฮอน เพื่อปรับปรุงสภาพชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หรืออะไหล่ที่ชำรุด และหาซื้อไม่ได้แล้ว ของรอก และเครนไฟฟ้า

     เมื่อมีปัญหาความเสียหายฉุกเฉินเร่งด่วน หรือต้องซ่อมเพื่อปรับปรุงสภาพตามปัญหาเกิดการชำรุดของรอก และเครนไฟฟ้า ซึ่งทำให้ต้องหยุดการใช้งานรอกและเครนไฟฟ้าของคุณ “ทีมบริการซ่อม” ของศูนย์บริการ ไทแทนเครน  สามารถเดินทางไปถึงสถานที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมภายใน 24 ชั่งโมง (เมื่อรับทราบปัญหา  ความชำรุด  เสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ทันที โดยระยะทางรถยนต์ไม่เกิน  200 ก.ม. โดยเริ่มนับจากเวลาที่รับแจ้งซ่อม และยืนยันการสั่งซื้อ “บริการซ่อมด่วน” ทางแฟกซ์ตามแบบฟอร์มที่ทางศูนย์บริการ ไทแทนเครน ส่งแฟกซ์เอกสาร “ใบรับงานซ่อมด่วน” ไปให้เพื่อยืนยันในความยินดีที่จะว่าจ้าง “บริการซ่อมด่วน” กลับมา เพื่อเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการให้บริการงานที่กำลังจะเกิดขึ้น สำหรับเงื่อนไขของระยะทางที่ไกลกว่านี้ เวลาไปทำงานถึงสถานที่และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับกำหนดการที่ทางศูนย์บริการแจ้งให้ทราบ) เพื่อให้รอกและเครนไฟฟ้าของลูกค้าสามารถซ่อมกับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งโดยทันที แต่ถ้าเป็นการนัดให้ไปถอดรับหรือรับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายเพื่อนำกลับมาตรวจเช็คแจ้งค่าซ่อมก่อน หรือซ่อมแซมที่ศูนย์บริการไทแทน เครน ตามสภาพการชำรุดเสียหาย โดยงาน หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเหล่านั้นทางศูนย์บริการเราต้องมีอะไหล่ครบ และสามารถซ่อมได้ตามสเปคคุณภาพที่ดี และเวลาตามที่กำหนดเท่านั้น (ถ้าทำไม่ได้ทางศูนย์บริการ ไทแทนเครน จะไม่รับซ่อมแซม หรือตรวจสภาพให้ใดๆ ทั้งสิ้น) ซึ่งทางศูนย์บริการเราก็จะส่งแฟกซ์เอกสาร  “ใบรับงานซ่อมปกติ” ไปให้เพื่อยืนยันในความยินดีที่จะให้ไปรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  การตรวจเช็คแจ้งค่าซ่อมก่อน หรืออนุมัติซ่อมตามสภาพการชำรุดเสียหายเท่านั้น  หรือโอเวอร์ฮอนปรับปรุงสภาพใหม่ให้ดีตามมาตรฐานที่มีคุณภาพดีกว่า  85% ขึ้นไป  ซึ่งการบริการในส่วนนี้จะมีค่าบริการขนส่ง, ค่าซ่อมแซม, ค่าโอเวอร์ฮอนปรับปรุงสภาพใหม่, ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบใช้งาน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน โดยเมื่อเราไปรับผลิตภัณฑ์ซ่อม ทางศูนย์บริการจะออกใบรับของและสำเนาให้เซ็นต์รับทราบและอนุมัตินำของออกจากสถานที่ของลูกค้า หรือทางลูกค้าจะจัดทำใบนำผลิตภัณฑ์ส่งซ่อม และส่งทรัพย์สินออกนอกสถานที่เป็นเอกสารภายในของลูกค้าด้วยยิ่งดี หลังจากนั้นทางศูนย์บริการก็จะนำผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินของลูกค้ากลับมาดำเนินการตามข้อตกลง และส่งมอบกับคืน หรือประกอบติดตั้งและทดสอบให้กับลูกค้า พร้อมรับชำระค่าใช้จ่ายในการบริการซ่อมแซมทำตามข้อตกลง ซึ่งส่วนนี้ทางศูนย์บริการ ไทแทนเครน  จะให้การรับประกันงานและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์  สำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน  และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกลเป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นมาตรฐานการรับประกันของเรา

     แต่อย่างไรก็ตาม แผนการตรวจเช็คคุณภาพ และการบำรุงรักษารอกและเครนไฟฟ้าที่ดีตามข้อ 1 ที่ได้เสนอไว้ด้านบน ก็ยังเป็นเหตุผลเดียวที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานรอกและเครนไฟฟ้าในระยะยาวของลูกค้าต่ำที่สุด และลดปัญหาอุบัติเหตุอันตราย และการหยุดใช้งานของรอกและเครนไฟฟ้าแบบฉุกเฉินอย่างกะทันหันของลูกค้าเองอีกด้วย ซึ่งการตรวจเช็คคุณภาพ และให้บริการบำรุงรักษากับรอกและเครนไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และครบถ้วนตามโปรแกรมที่กำหนดตามตารางมาตรฐานขั้นตอน และเวลาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฉุกเฉิน ความเสียหายอันตรายที่จะเกิดกับทรัพย์สิน และผู้ปฏิบัติใช้งานรอกและเครนไฟฟ้าของลูกค้าในอนาคตได้จริง

 

     3. ครบถ้วน 100% สำหรับผลิตภัณฑ์รอกไฟฟ้า และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ สำหรับเครนไฟฟ้าทั้งหมดทุกชนิด ของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ STREET และ KUKDONG ทุกรุ่น ในสต็อกปัจจุบัน

     เรามีบันทึกย้อนหลังกลับไปกว่า 10 ปี สำหรับ รอกและเครนไฟฟ้าที่ได้ขายออกไปจากบริษัท ไทแทนเครน จำกัด ทั้งหมดทุกตัว ทำให้เราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เกี่ยวกับอะไหล่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์รอกและเครนไฟฟ้าของเรา และรู้ข้อมูลสเปกอะไหล่ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ทำให้เราขจัดความผิดพลาดในการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 
 
-          อะไหล่แท้สำหรับเครนไฟฟ้า ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตจากโรงงานไทแทนเครน
-          อะไหล่แท้สินค้ามียี่ห้อผู้ผลิต ที่สั่งโดยตรงทันทีมาจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ และตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
-          อะไหล่สำหรับสินค้ารอกและเครนไฟฟ้ายี่ห้ออื่น ที่ได้ตกลงในการทำบริการซ่อมบำรุงรักษารายปี ตามข้อตกลงไว้สัญญา
 
      ปัจจุบันเรามีอะไหล่ทั้งหมดมากกว่า 500 รายการ ครบถ้วนในสต็อกสินค้า พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าได้รวดเร็วทันที
 

     4. การให้บริการทดสอบประสิทธิภาพการยกน้ำหนัก และตรวจคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้าง และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของรอก และเครนไฟฟ้า พร้อมออกรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และเอกสารรับรองความปลอดภัย (คป.1)

     สำหรับรอกและเครนไฟฟ้าใหม่ หรือเก่าที่ได้ใช้งานมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ต้องการทำการทดสอบประสิทธิภาพในการยกน้ำหนัก ปัจจุบันศูนย์บริการไทแทนเครน ได้จัดเตรียมก้อนน้ำหนักไว้ให้เช่าทดสอบตั้งแต่ขนาด 0.5-50 ตัน และชุดตาชั่งแขวนกับตะขอเพื่อชั่งน้ำหนักวัตถุสำหรับทดสอบ และทีมงานที่มีประสบการณ์มีความชำนาญเพื่อรับบริการทดสอบประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักของรอกและเครนไฟฟ้าของลูกค้าอย่างปลอดภัย อีกทั้งเรามีวิศวกรและทีมงานช่างที่มีความพร้อม มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของรอกและเครนไฟฟ้า พร้อมออกรายงานและเอกสารรับรองความปลอดภัย (คป.1) โดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญ
 
     เกี่ยวกับความพร้อมต่างๆ ของศูนย์บริการไทแทนเครนในปัจจุบัน ทั้งทางด้านวิศวกรและทีมงานที่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี การบริหารงานที่ดี มีจริงจังความรับผิดชอบในงาน มีขั้นตอนวิธีการทำงานที่ถูกต้อง มีอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่ดีและครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพในด้านรอกและเครนไฟฟ้าโดยเฉพาะ จะทำให้คุณรับรู้ถึงผลของประสิทธิภาพการใช้งานที่แท้จริงของรอกและเครนไฟฟ้าของคุณได้ถูกต้องแน่นอน เมื่อหลังจากตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของรอกและเครนไฟฟ้าแล้ว หากตรวจพบความผิดปกติ ของโครงสร้าง หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย เรายังมีความพร้อมรับบริการรับซ่อมแซม ปรับปรุงโอเวอร์ฮอนงานตามข้อที่ 2ต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้แก้ไขปัญหางานทั้งหมดได้ด้วยทีมงานเดียว จนผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากเราจนเสร็จสิ้นดังที่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนี้ สามารถทำให้ความลูกค้าทุกท่านเกิดความมั่นใจในการใช้งาน และมีความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์รอกและเครนไฟฟ้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และรับรองความปลอดภัยจากเรา อย่างแท้จริง
 

     5. บริการรับจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้รอก และเครนไฟฟ้าเบื้องต้น และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ต้องระมัดระวัง และต้องป้องกันไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรอก และเครนไฟฟ้า

      คุณสามารถเลือกได้จากหลักสูตรพื้นฐานที่เราได้ออกแบบและกำหนดไว้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานแต่ละตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการส่งเข้ารับการอบรม และเป็นประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและพนักงานของลูกค้าทุกคน

 
-          การตรวจสอบรอกและเครนไฟฟ้าเบื้องต้นก่อนใช้งาน
-          การคอนโทรลเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะด้วยตนเอง (ทำงานบนพื้น)
-          การคอนโทรลเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะด้วยตนเอง (ทำงานบนพื้น)
-          การผูกรัดวัตถุ และการยกวัตถุแต่ละชนิด
-          ขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษารอกโซ่ไฟฟ้าเบื้องต้น
-          ขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษารอกสลิงไฟฟ้าเบื้องต้น
-          ขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาชุดเครนไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้น
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้