ข้อมูลบริษัท
      บริษัท ไทแทน เครน
      โรงงานผลิตเครน
   สินค้าและผลิตภัณฑ์
      รอกไฟฟ้า
      ขาเครน ล้อเครน เกียร์มอเตอร์
      อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแนวขวาง
      อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแนวยาว
      อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
      ทางวิ่ง และ รางวิ่งเครน
      รีโมทคอนโทรลเครน
      แม่เหล็กยกสินค้า
   เครนไฟฟ้า
      เครนเหนือศีรษะ คานเดี่ยว
      เครนเหนือศีรษะ คานคู่
      เครนสนามขาสูง 1 ข้าง คานเดี่ยว
      เครนสนามขาสูง 1 ข้าง คานคู่
      เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานเดี่ยว
      เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานคู่
      เครนเสายื่นแขนยกหมุน
      เครนติดผนังยื่นแขนยกหมุน
      เครนติดผนังยื่นแขนยกวิ่งตามรางเครน
      เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้รางเครน
   ดาวน์โหลด
      ข้อมูลบริษัท
      โรงงานผลิต
      ข้อมูลลูกค้า
      Street Hoist's
      แค็ตตาล็อก
      แฟกซ์ฟอร์ม
      แผนที่
   Titan Group Company
   เว็ปลิงค์
   Certificate.....ISO 9001:2015
   Street Distributor Certificate
   Nord Greif Distributor Certificate
   Certificate of BSI Membership
   ข่าวการพัฒนาในบริษัทฯ
   ข่าวสังคม
   รับสมัครงาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 233
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,643,947
 เปิดเว็บ 05/06/2552
 ปรับปรุงเว็บ 12/09/2562
16 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
2014.09.046 ส่วนประกอบที่สำคัญ และการทำงานของขาเครนขับเคลื่อนแนวยาว
 
 
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันเช่นเคย ในทุกๆ เดือนนะคะ
 
          เดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะคะ และก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะ  ช่วงนี้ฟ้าฝนยังไม่ค่อยเป็นใจซักเท่าไหร่นะคะ นึกอยากจะตกก็ตก เดี๋ยวแดดออก อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะ ยังไงพกร่ม พกเสื้อกันฝน ติดตัวกันไว้ และรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
 
          และในเดือนกันยายนนี้ก็ยังมีวันสำคัญๆ อยู่ด้วยกันหลายวันเลยค่ะ วันสำคัญในเดือนกันยายน จะมีอยู่ด้วยกันดังนี้ค่ะ
 
               วันที่   1 กันยายน 2557  :  วันสืบ นาคะเสถียร
               วันที่   6 กันยายน 2557  :  วันทรงดนตรี
               วันที่ 15 กันยายน 2557  :  วันศิลป์ พีระศรี
               วันที่ 16 กันยายน 2557  :  วันโอโซนโลก
               วันที่ 20 กันยายน 2557  :  วันเยาวชนแห่งชาติ
               วันที่ 20 กันยายน 2557  :  วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
               วันที่ 24 กันยายน 2557  :  วันมหิดล
 
          ก็มีวันสำคัญๆ กันอยู่หลายวันเลยใช่ไหมคะ แต่จะขอหยิบยกมาเล่าให้ฟังคร่าวๆ 1 วันค่ะ คือ "วันเยาวชนแห่งชาติ" ค่ะ 
 

    วันเยาวชนแห่งชาติ  
 
 
ประวัติของวันเยาวชนแห่งชาติ    
     วันเยาวชนแห่งชาติ  เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนด ให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ คือ            
 
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468
 
     นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะ
 
       ความหมายคำว่า "เยาวชน" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส
 
เป้าหมายของวันสำคัญ มี 3 ประการ  คือ 
 
      1. เพื่อให่เยาวชน ช่วงอายุ 15-25 ปี ได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
      2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม
      3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล
 
 
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเยาวชนแห่งชาติ
 
      1. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญ หน้าที่ของเยาวชนเพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจ
      2. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจการเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน ฯลฯ
 
 
คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ 
 
" ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ "
 
 
        ค่ะ ได้ฟังประวัติของ "วันเยาวชนแห่งชาติ" กันพอคร่าวๆ แล้วนะคะ และลำดับต่อมานี้ มาชมผลงานเครนไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ ว่ามีติดตั้งเครนไฟฟ้าประเภทไหนกันบ้าง ในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะ
 
 
​  
     ผลงานเครนไฟฟ้าในช่วงเดือนที่ผ่านมา

 
 
        และนี่คือผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้า ที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จในบางส่วนของเดือนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ 
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 10 เมตร
กว้าง 10 เมตร วิ่งยาว 27 เมตร
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 6.5 เมตร
กว้าง 10 เมตร วิ่งยาว 20 เมตร
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว 
ขนาดยกน้ำหนัก 10 ตัน ยกสูง 8 เมตร 
กว้าง 14 เมตร วิ่งยาว 35 เมตร
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
ขนาดยก
น้ำหนัก 1 ตัน ยกสูง 6 เมตร
กว้าง 5 เมตร วิ่งยาว 11 เมตร
   
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว 
ขนาดยกน้ำหนัก 3.2 ตัน ยกสูง 4 เมตร 
กว้าง 9 เมตร วิ่งยาว 13 เมตร
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว 
ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน ยกสูง 5 เมตร 
กว้าง 15 เมตร วิ่งยาว 43 เมตร
 
 
   
   
ส่วนประกอบที่สำคัญ และการทำงานของชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว

 
 
      ในส่วนประกอบหลักๆ ของชุดเครนไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ในส่วนของชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ เพื่อให้เครนสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวยาวของโรงงานค่ะ และในส่วนประกอบที่เป็นชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบกันดังนี้ค่ะ
 
ชุดขาเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว (End Carriages)        
 
      มีลักษณะเป็นชุดเครื่องประกอบเข้ากับชุดคานเครน ซึ่งโดยปกติจะมีการใช้งานคู่ (ชุดซ้าย และขวา) เพื่อใช้ในการติดตั้งรองรับที่ส่วนปลายของชุดคานเครน ทั้ง 2 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนชุดเครนไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ตามแนวยาวไปพร้อมกัน ทั้ง 2 ฝั่งรางวิ่งโดยมีลักษณะการออกแบบประกอบด้วยใช้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปประกอบเครน โครงสร้างที่แข็งแรง และสวยงาม โดยแต่ละข้างของ "ชุดขาเครนขับเคลื่อน" จะมีลักษณะเป็นช่องยึด เรียกว่า (Bogie) ซึ่งมีชุดล้อเครน (Wheel Block) ประกอบติดตั้งกับชุดโบกี้ ทั้ง 2 ด้าน สำหรับชุดล้อจะมีลักษณะเป็นล้อขับ (Guide Wheel) และล้อตาม ( Pursue Wheel) เพื่อใช้เป็นจุดหมุนเคลื่อนที่ตามรางวิ่งไกด์ลาย และสำหรับในการขับเคลื่อนที่ตามแนวยาว เราจะใช้ชุดเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ (Hollow Shaft Mouth Gear Motor) ยึดติดแบบยืดหยุ่นกับชุดหัวโบกี้ และใช้เพลาขับสอดทะลุผ่านเข้าตรงสู่ช่องเฟืองในแกนชุดเกียร์มอเตอร์ และล้อขับ ทั้ง 2 ด้านล็อคติดเข้าด้วยกัน เพื่อบังคับให้ชุดล้อหมุนตามชุดเกียร์มอเตอร์ได้อย่างสมดุลขับเคลื่อนน้ำหนักที่รับจากชุดคานเครนทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการสึกหรอที่น้อยสุด
 
 
ชุดขาเครน แบบคานคู่ ชุดขาเครน แบบคานเดี่ยว
 
 
ชุดล้อขับ ชุดล้อตาม
 
 
ชุดมอเตอร์ขับเครน ตามแนวยาว
 
 
ชุดตู้คอนโทรลเครนขับเคลื่อนตามแนวยาว
 
   และสำหรับเรื่องการคอลโทรลเราจะใช้ตู้คอลโทรลไฟฟ้าในการสั่งการทำงานเครน เคลื่อนที่ตามแนวยาวในลักษณะ 2 ทิศทางคือเดินหน้า-ถอยหลัง เช่นเดียวกับชุดรอกไฟฟ้า ซึ่งแยกติดตั้งได้อิสระโดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ของ "ชุดขาเครนขับเคลื่อน" จะสามารถรองรับน้ำหนัก ทั้งหมดจากวัตถุน้ำหนักที่ ยกอย่างเต็มพิกัดที่ผ่านการยกขึ้นจากรอกไฟฟ้า และน้ำหนักหน้าโครงสร้างของชุดคานเครน ส่งผ่านลงสู่ชุดล้อเครนเพื่อขับเคลื่อนที่ และกระจายน้ำหนักการยกลงไปสู่ชุดรางวิ่ง และทางวิ่งเครนได้อย่างแข็งแรงด้วยการเคลื่อนที่ ที่นิ่มนวลมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการยกย้ายวัตถุ หรือสินค้ามีน้ำหนักภายในอาคารโรงงานได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
      หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของเครนไฟฟ้า สามารถเข้าชมได้ที่เว็ปไซต์ของทางบริษัทฯ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายโครงการเครนไฟฟ้าค่ะ ทางบริษัทฯ ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับเครนไฟฟ้าให้ท่านได้ศึกษาก่อนค่ะ และพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าทุกๆ ท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อต่อไปค่ะ และเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และยังมีบริการจัดส่งหลังการขาย เพื่อให้ท่านสะดวก และรวดเร็วในการรับสินค้าค่ะ
 
 
        แล้วฉบับหน้ามารอชมกันนะคะว่าทาง บริษัท ไทแทนเครน จะมีสินค้า และผลิตภัณฑ์อะไรดีๆ มานำเสนอให้ได้ชมกันอีกค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับเดือนตุลาคมค่ะ สวัสดีค่ะ
 
 
 
 
บริษัท ไทแทน เครน จำกัด
1/19  หมู่ 1  ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24180
โทร. 0 385 71666-9     แฟกซ์. 0 3857 1665
E-mail  :  titanrane@live.com
Web site  :  www.titancrane.co.th
https://www.facebook.com/TitanCrane.StreetHoist
 
Titan Crane E-NEWS
- 2018.12.100 แนะนำเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานขายอาวุโส เขต 2 จ.ชลบุรี
- 2018.11.099 แนะนำผู้จัดการแผนกขายภาคกลาง,เหนือ,ตะวันออกเฉียงเหนือ
- 2018.10.098 แนะนำผู้จัดการแผนกขาย(ภาคตะวันตก,ใต้)
- 2018.09.097 แนะนำผู้จัดการแผนกขายภาคตะวันออก คุณศุภชัย ชัยยะ
- 2018.08.096 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครน
- 2018.07.095 แนะนำเครนไฟฟ้า แบบคานคู่
- 2018.06.094 แนะนำเครนไฟฟ้า แบบคานเดี่ยว
- 2018.05.093 แนะนำ รอกโซ่ไฟฟ้า ยี่ห้อ
- 2018.04.092 แนะนำผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า ยี่ห้อStreet ZX
- 2018.03.091 วิธีการคำนวณการใช้งานของกรุ๊ปรอก (M5 L3 T4)
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
As far as first impressions go, the celine outlet seems like a good successor to the By the Way,goyard outlet but offers a taller body and leaner width.Giuseppe Zanotti The leather is valentino replica and holds its shape well, which means the gucci replica is not not light, but it’s also not overly heavy.valentino outlet online Aesthetically, this valentino outlet store is one of my new favorites;valentino outlet it’s another Fendi stunner.There are a few special valentino online to this design,true religion outlet including a leather pouch that true religion outlet online attaches to the main compart of the true religion outlet store by by a conical stud. (See the stud on the front center of the true religion jeans That is actually the pouch attaching to the interior) true religion jeans outlet The pouch easily removes and cheap true religion secures and while removed can true religion replica be used on its own or in addition to other true religion outlet online store. The center of the true religion replica jeans features a stiff partition that will hold shape chanel replica but still allows you easily access to both sides. In a Moncler CLEARANCE market where canvas linings reign, the Moncler doudoune offers a great grey microfiber. The moncler outlet online storealso has a detachable shoulder strap along with a single top handle.I was sent a sample of the light blue moncler outlet, and this hue of blue is perfect moncler factory outlet on calf leather. The moncler outlet online color mixes blue with toned-down grey undertones, but there are currently four other moncler replica colorways available. Fendi also launched its moncler outlet store site not long.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 21 ธันวาคม 2558 11:14 น.
IP : 199.195.193.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by TITAN CRANE.CO.,LTD All Rights Reserved.

1/19 Moo 1 Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao, 24130 Thailand.
Tel.:+66 038 989 369-72 Fax.:+66 038 989 368
E-mail : titancrane.info@gmail.com

Login
Engine by MAKEWEBEASY